Skip to content

Lagere rente met groene financiering

Groen investeren en produceren wordt gestimuleerd via allerlei subsidies en fiscale regelingen.

Updated on:
Business
Achtergrond
Groen investeren en produceren wordt gestimuleerd via allerlei subsidies en fiscale regelingen. - Foto: Henk Riswick premium

Groen investeren en produceren wordt gestimuleerd via allerlei subsidies en fiscale regelingen. - Foto: Henk Riswick

Groen investeren en produceren wordt gestimuleerd via allerlei subsidies en fiscale regelingen. Fiscaal voordeel voor particuliere spaarders en beleggers komt via de Regeling Groenprojecten met een lagere rente terecht bij ondernemers die investeren.

Goedkoper geld lenen voor natuur, biologische landbouw, Groen Label-kassen, duurzame melkveebedrijven, biogasinstallaties, windmolens en zonnepanelen. Bijna € 23 miljard is er in de afgelopen 25 jaar al gefinancierd via de Regeling Groenprojecten. Voor de financiering via deze regeling is een lager rentepercentage van toepassing. De regeling is bedoeld om groene investeringen te bevorderen. Ondernemers kunnen daarom onder voorwaarden goedkoper lenen. In 2020 maakten volgens uitvoeringsorganisatie RVO.nl ruim 2.100 projecten gebruik van de regeling. Daarbij is voor € 1,9 miljard gefinancierd tegen een lager rentetarief.

De regeling kent 13 categorieën. Veruit het grootste aantal aanvragen betrof duurzame energie en energiebesparing met bijna twee derde van het aantal aanvragen. Duurzaam bouwen is de tweede categorie wat aantal aanvragen betreft. De biologische landbouw staat op de derde plek met 99 aanvragen, dat was in 2016 nog 260 aanvragen.

Meerdere aanbieders groenregeling

Voor de groenregeling zijn 10 aanbieders actief die geld van spaarders en beleggers aantrekken en vervolgens uitzetten bij de bedrijven die een groenfinanciering willen. Rabobank is daarvan de grootste met Rabo Groen Bank.

Eind 2020 kwam de portefeuille uit op ruim € 2 miljard. Ruim een derde daarvan betrof zonne-energie, duurzaam bouwen was met € 350 miljoen goed voor 17%. Biologische landbouw omvat ruim € 300 miljoen aan financieringen en Groen Label-kassen altijd nog € 165 miljoen.

Volgens Alain Cracau, directeur Rabo Groen Bank, is groenfinanciering meer dan ooit interessant. Voor spaarders, maar zeker ook voor ondernemers. “Voor particuliere spaarders levert het een beter rendement op spaargeld. Voor ondernemers betekent het in de eerste plaats een lagere rente. Maar je laat als bedrijf ook een duidelijke keuze zien. Door te voldoen aan de voorwaarden laten bedrijven zien dat ze concrete stappen zetten op het gebied van verduurzaming en voldoen aan de bovenwettelijke eisen van de groenverklaring. Dit resulteert in een voordeel voor de ondernemer. Wij geven als bank door de fiscale behandeling van spaarders een voordeel door aan de ondernemers die we financieren. Daarmee wordt duurzame innovatie gestimuleerd, dat is de essentie van de Nederlandse Groenregeling.”

Deel met groenfinanciering

Bij de financiering van bedrijven hoeft niet het hele bedrijf te vallen onder de voorwaarden van de groenfinanciering. Het is goed mogelijk om een deel van de investering te financieren met een groenfinanciering als onderdeel van een totale bedrijfsfinanciering. Jeroen van den Hurk, sectormanager Food & Agri bij de Rabobank, noemt als voorbeeld een pluimveestal met zonnepanelen. De zonnepanelen kunnen dan apart worden ondergebracht in een groenfinanciering en de stal enkel als deze biologisch is. “Groenfinanciering is één van de mogelijkheden die we onderscheiden bij onze bank om duurzame bedrijven te financieren. Dat gebeurt onder de voorwaarden die vanuit de regeling gelden en dat levert een lagere rente op. Dat voordeel is nu wat minder door de lage rentestanden, maar altijd nog 0,25 tot 0,5%.” In de zogenoemde Impactfinanciering hanteert Rabobank eigen criteria voor de beoordeling van duurzaamheid. Maar ook dan kan het onderdeel dat valt onder de groenfinanciering meetellen in de beoordeling van scores op het gebied van duurzaamheid.

Dat geldt ook voor de financiering van melkveebedrijven waar Rabobank een landelijke proef uitvoert met rentevoordeel voor bedrijven die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. Mocht een (volledige) bancaire financiering niet haalbaar zijn, dan wordt er samengewerkt met diverse andere fondsen zoals het klimaatfonds of het omschakelfonds voor landbouw van het nationaal groenfonds.

Grote belangstelling

ABN Amro is eveneens een aanbieder van groenfinancieringen. De bank is de tweede financier van de agrarische sector en een belangrijke financier van bedrijven in de Food- & Agri-sector. Krista Overwater, manager Groenbank van ABN Amro, wijst op de grote belangstelling voor duurzaam financieren. Bij bedrijven, maar zeker ook bij spaarders en beleggers. Overwater: “Het mooie van de regeling is dat het niet tot een sector beperkt is. De financiering is gericht op productiemiddelen, iedere onderneming kan los van de sector in aanmerking komen voor deze financiering met lagere rente.”

De Groenbank van ABN Amro heeft op dit moment ongeveer € 200 miljoen aan financieringen uitstaan. Dat gaat volgens Overwater om een breed scala aan bedrijven en sectoren. Van zonnepanelen in de agrarische sector, een installatie om stikstof uit dunne mestfractie te winnen, biologische bedrijven die investeren in nieuwe stallen tot de meest duurzame supermarkt van de Benelux en een duurzaam groot hotel.

De animo bij spaarders is soms veel groter dan wat er aan financiering uitgezet kan worden. Dat maakt het soms zelfs nodig om de inleg tijdelijk stop te zetten. Een van de voorwaarden voor de fiscale voordelen is dat minimaal 70% van de groene inleg ook via groene financieringen uitgezet moet worden. Dat is een knelpunt dat bij andere banken en fondsen ook speelt.

Beleggingsfonds Triodos Groenfonds

Bij Triodos Bank wordt een groenfinanciering via de regeling Groenprojecten verstrekt door Triodos Groenfonds, een beleggingsfonds van de investeringstak van Triodos. De inleg gebeurt via beleggingsproducten en is geen spaarproduct. Voor de ondernemers die een financiering aanvragen, maakt dat niets uit volgens Paul Kortekaas, teammanager Landbouw bij Triodos Bank. Binnen de categorie biologisch is het ook mogelijk om de aankoop van grond te financieren met groenfinanciering.

Kortekaas benadrukt dat er wel een maximum zit aan de financiering van grond via het Groenfonds. De overige investeringen moeten voldoen aan de doelstellingen van de Groenregeling. Het moet net als andere subsidies passen binnen de (staatsteun)regels van de EU. “Sowieso moet een investering passen binnen de filosofie van onze bank. Het kan ook zijn dat een investering volledig via het Groenfonds wordt gefinancierd”, aldus Kortekaas. Dat betekent dan een lagere rente (standaard bij Triodos is 0,5% voordeel). Triodos beperkt zich niet tot biologische bedrijven, duurzame investeringen van reguliere bedrijven komen in principe ook in aanmerking “indien ze voldoen aan onze missie”.

Net als bij andere banken worden bedrijven bij de bank met ideële grondslagen net zo goed beoordeeld op rentabiliteit, kasstroom en zekerheid. Het Triodos Groenfonds had eind 2020 een financieringsomvang van € 870 miljoen. Eind juni was 54% van het vermogen belegd in duurzame energie, 14% in duurzaam bouwen en 11% in biologische landbouw.

Meer mogelijkheden

Groenfinanciering via de specifieke regelingen van banken en beleggingsfondsen is maar een van de mogelijkheden om duurzamer produceren te financieren. Vrijwel elke bank heeft ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld op basis van eigen criteria voor duurzaamheid. Los daarvan zijn er andere fiscale regelingen die zich richten op energiebesparing en milieu. Bekende voorbeelden zijn de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA).

In juli is het zogenoemde omschakelfonds van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestart met een eerste proef. Dat is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) waarvan de uitvoering in handen is van het Nationaal Groenfonds. Via dat IDL-fonds is in totaal € 175 miljoen beschikbaar, in de proef gaat het om maximaal 35 bedrijven en een fondsvermogen van € 9 miljoen.

 

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin