Lammeren duurder verkocht in Leeuwarden

09-11-2021 | Laatste update op 08-08 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

In de voorgaande weken leek het wat moeizamer te verlopen in de lammerhandel.

Grossiers hebben moeite met de steeds stijgende prijzen en proberen de rem in te trappen, wat deels lukt. Het een-op-een verhogen van de vleesprijs naar de consument is lastig. De kans dat lamsvlees uit de gratie raakt, is aanwezig, waardoor marges op het moment klein zijn. Op de veemarkt in Leeuwarden werden de zware ramlammeren € 2,50 hoger genoteerd.

Zwaardere lammeren

Van de aangevoerde lammeren stijgt het gewicht, door een goede grasgroei dit najaar. De stijging in de kiloprijs bij deze categorie valt hierdoor nog mee. Ooilammeren stegen eveneens € 2,50 per dier in prijs. Een ooilam zwaarder dan 20 kilo staat tussen € 120 en € 135 per dier genoteerd. De aanvoer op de veemarkt bedroeg 856 dieren, dat waren er 33 meer dan een week eerder. De vraag naar lammeren was goed, mede omdat een aantal lammeren via een Belgische inkoper uitgevoerd worden. Oude schapen stegen € 5 in prijs. Het aanbod is op het moment klein en de vraag is goed. Voorlopig zijn er weinig factoren die een echte prijsdaling teweeg kunnen brengen. Voor de komende week worden gelijkblijvende prijzen verwacht.

Prognose: gelijke prijzen.

Meer prijsinformatie over schapen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur
Meer over


Beheer