Doorgaan naar artikel

Land- en tuinbouw in de knel door reisbeperking arbeidsmigranten

De oogst van bleekselderij. Het tekort aan arbeidsmigranten door de coronacrisis leidt tot problemen in land- en tuinbouw. - Foto: Bart Nijs

De oogst van bleekselderij. Het tekort aan arbeidsmigranten door de coronacrisis leidt tot problemen in land- en tuinbouw. - Foto: Bart Nijs

Het gebrek aan arbeidsmigranten door de coronacrisis leidt tot knellende situaties in de Nederlandse land- en tuinbouw.

LTO Nederland zegt dat de situatie zorgwekkend is, afgaande op de signalen uit de voedingstuinbouw. De reisbeperkingen die EU-landen opleggen, verergeren de situatie.

In verschillende teelten, zoals asperges, vollegrondsgroenten en zacht fruit, breekt met het voorjaar een drukke tijd aan. LTO probeert vraag en aanbod te matchen door bedrijven met een grote arbeidsvraag in contact te brengen met organisaties die arbeid kunnen bieden.

LTO vraagt om regelingen voor arbeidsmigranten

LTO heeft het kabinet opgeroepen om regelingen te treffen voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw. Premier Mark Rutte zou zich daarvoor in de EU sterk voor moeten maken. Rutte had dinsdag 17 maart aan het eind van de dag een overleg met andere regeringsleiders, onder andere over de reisbeperkingen die worden opgelegd door de lidstaten.

“Op dit moment gelden in verschillende landen reisbeperkingen”, zegt LTO Nederland. “Arbeidsmigranten in vitale sectoren moeten daarvan zijn uitgezonderd. Dat geldt bij uitstek voor medewerkers die betrokken zijn bij de productie en verwerking van voedsel”, aldus LTO.

Wel richtlijnen voor ‘grenswerkers’ en transport

De Europese Commissie heeft in de maandag 16 maart gepubliceerde richtlijnen wel gesteld dat werknemers die in de gezondheidssector of de voedselketen werken, toegang moeten krijgen om hun werk over de grens voort te zetten. In de richtlijn wordt daarbij specifiek gesproken over zogenoemde grenswerkers die hun baan aan de andere kant van de grens hebben.

De Europese Commissie wil dat het transport van voedingsmiddelen en vee niet wordt belemmerd door maatregelen die de lidstaten nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Transport van bederfelijke waar en van vee worden in de richtlijnen expliciet genoemd.

Nog geen richtlijnen voor seizoenswerker of tijdelijke kracht

Er zijn geen specifieke richtlijnen opgenomen voor seizoenswerkers of tijdelijke krachten die bijvoorbeeld vanuit Polen of Roemenië naar Nederland komen om hier in de tuinbouw te werken. Het was dinsdagmiddag niet duidelijk of ten behoeve van de land- en tuinbouw specifieke regelingen worden getroffen voor arbeidsmigranten binnen de EU. De Europese regeringsleiders voerden dinsdag aan het eind van de dag gesprekken over de manier waarop beperkingen kunnen worden opgelegd aan reizigers om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

EU werkt aan gecoördineerde maatregelen

De Europese lidstaten werken aan gecoördineerde maatregelen om de toegang van niet-ingezetenen tot de EU-lidstaten en de Schengen-landen te beperken. Uitgangspunt is dat lidstaten geen onderscheid mogen maken tussen eigen inwoners en inwoners van andere EU-lidstaten. Maar in deze uitzonderlijke situatie kunnen daar wel beperkingen aan worden opgelegd.

Lees ook: EU sluit buitengrenzen voor reizigers

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin