Doorgaan naar artikel

Landbouw Collectief: conclusies Hordijk voorbarig

Aalt Dijkhuizen. - Foto: ANP

Aalt Dijkhuizen. - Foto: ANP

Dat huidige stikstofmetingen en modellen in orde zijn, vindt het Landbouw Collectief een voorbarige conclusie.

Het Landbouw Collectief vindt de conclusie van de commissie Hordijk over de stikstofmetingen en modellen van het RIVM voorbarig. Dat schrijft voorzitter Aalt Dijkhuizen in een brief aan de commissie.

Huidige methoden RIVM ‘van voldoende tot goede kwaliteit’

Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof, onder leiding van Leen Hordijk, concludeerde op 5 maart in een eerste advies dat de gegevens, methoden en modellen “van voldoende tot goede kwaliteit en daarmee geschikt voor het meten en berekenen van de concentratie en depositie van stikstofverbindingen”.

Daarbij tekende de commissie ook op dat er verbeteringen nodig zijn, stikstof moet vaker, uitgebreider en preciezer gemeten worden.

Klankbordgroep niet geraadpleegd

Dijkhuizen vindt de conclusie dat de modellen ‘fit for purpuse’ zijn, voorbarig omdat deze niet voor bekendmaking zijn besproken met de klankbordgroep, waar ook het collectief in is vertegenwoordigd. Dat de klankbordgroep niet eerst is geraadpleegd, wekt volgens Dijkhuizen de suggestie dat de klankbordgroep, met daarin een afvaardiging van het Landbouw Collectief, buiten spel is gezet.

Landbouw Collectief overwoog uit klankbordgroep te stappen

Het Landbouw Collectief ziet dat partijen behoefte hebben aan transparantie en goed onderbouwde informatie in een complex dossier als dat rondom stikstof. Vanwege die gang van zaken, heeft het collectief overwogen om publiekelijk afstand te nemen van de commissie en uit de klankbordgroep te stappen. Uiteindelijk is besloten dit niet te doen.

Het Landbouw Collectief hoopt dat nu de klankbordgroep in het vervolg van de opdracht alsnog serieus wordt genomen en in de gelegenheid wordt gesteld om haar rol naar behoren te vervullen.

Beheer
WP Admin