Landbouw Collectief laakt houding Schouten over overleg

Landbouw Collectief vreest dat Schouten de landbouw buitenspel wil zetten.

Het Landbouw Collectief vreest dat minister Schouten een eigen koers vaart, terwijl wel de indruk wordt gewekt dat er overleg is met boeren. Er is echter sinds 3 december geen overleg meer geweest over de stikstofaanpak tussen Schouten en de organisaties die zich hebben verenigd in het Landbouw Collectief (LC). Dat zegt het collectief in een persbericht. Volgens het bericht past het LC er voor om de gewenste stikstofreductie te leveren die Nederland ‘uit de gecreëerde stikstofcrisis moet halen’, zonder dat over de gestelde randvoorwaarden is gesproken, laat staan is voldaan.

Niets vernomen

Op 3 december was er een overleg op het ministerie tussen diverse vertegenwoordigers van het LC en minister Schouten. Het gesprek was ‘helaas zonder resultaat’. Sindsdien heeft het LC niets meer vernomen van de minister, terwijl ze volgens het LC in de media wel de indruk wekt dat er gesprekken gaande zijn.

Geen akkoord

Inmiddels is er een spoedwet aangenomen in de Tweede Kamer en zijn nieuwe beleidsregels opgesteld in overleg tussen Rijk en provincies. Ook is in de Kamerbrief van 4 december over de stikstofaanpak aangekondigd dat er binnenkort een besluit wordt genomen over het zogenoemde extern salderen en de eventuele inname van productierechten. Dat alles zonder dat er sprake is van zelfs maar een begin van een akkoord tussen minister Schouten en het LC.

Het Ministerie van LNV herkent zich niet in de lezing van het collectief. Volgens een woordvoerder wordt er nog een nieuwe afspraak ingepland.

Begrip voor acties

Het LC heeft begrip voor de toegenomen roep om acties: ‘De boeren zijn het zat en willen niet langer genegeerd worden’. In de verklaring verwijst het LC naar een aangenomen motie van de Kamerleden Geurts (CDA) en Harbers (VVD). Daarin wordt de regering verzocht om ‘zeer serieus naar de voorstellen van het LC te kijken met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden’.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.