Landbouw Collectief: twijfels bij nut opkoop

Foto: ANP
Foto: ANP

Het Landbouw Collectief betwijfelt of opkoop en verplaatsing van veehouderijbedrijven zoden aan de dijk zet om de neerslag van stikstof in kwetsbare Natura 2000-gebieden te verminderen.

In een oproep aan de Tweede Kamer zeggen de dertien organisaties van het collectief dat de analyse van de stikstofdata van het RIVM aanwijzingen bevat dat het aandeel van de landbouw in de depositie van stikstof op natuur lager is dan tot nu toe aangenomen.

‘Sneu geld’

Het collectief zei direct na het overleg met het kabinet ook dat de voornemens van de regering om honderden miljoenen uit te trekken voor de opkoop van bedrijven ‘sneu geld’ is.

“Het gaat bij opkoop en verplaatsing van bedrijven om maatregelen, die grote impact hebben op de betrokken boeren en hun gezinnen. Daarom wil het Landbouw Collectief maximale helderheid, dat de maatregelen ook daadwerkelijk tot effect leiden”, aldus de organisaties in een statement.

Eigen plan

Het collectief wijst op het eigen plan, waarin is aangegeven dat de sector maatregelen kan en wil nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Dat kan door aanpassing van het voer, door koeien meer te weiden en het uitrijden van mest aan te passen. “Die oplossingen zijn goedkoper en effectiever dan de uitkoop en krimp”, aldus het collectief. De Tweede Kamer praat donderdag over de stikstofplannen van de regering.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer