Landbouw Collectief ziet geen heil in gesprek

Het Landbouw Collectief ziet vooralsnog geen reden het overleg met landbouwminister Carola Schouten te hervatten.

Schouten nodigde afgelopen zaterdag in Nieuwe Oogst het collectief uit weer te gaan praten. Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief zegt in een reactie dat de minister eerst een fundamenteel andere opstelling in moet nemen. “Dat heb ik haar niet horen zeggen. Doorgaan onder de huidige condities heeft geen zin”, aldus Dijkhuizen.

Doorgaan onder de huidige condities heeft geen zin

Schouten zegt in Nieuwe Oogst naar aanleiding van het vorige week woensdag vastgelopen overleg: ‘We moeten een uitweg vinden uit dit buitengewoon ingewikkelde stikstofdossier. Als we nu het probleem laten bestaan, is de stikstof straks een beperkende factor als we uit de coronacrisis komen’.

Kamer informeren over de stikstofproblematiek

De minister wil over een paar weken de Tweede Kamer nader informeren over de stikstofproblematiek. Daarbij zal ze ook ingaan op de voortgang van het overleg met het Landbouw Collectief, de voorgenomen voermaatregelen en andere regelingen, zoals de gerichte opkoop van bedrijven (in samenspraak met provincies) en de subsidieregeling voor innovatieve verbeteringen aan stallen om de stikstofuitstoot te verminderen.

Bedragen inzetten

Het kabinet heeft € 172 miljoen uitgetrokken voor innovatie, terwijl € 350 miljoen beschikbaar is voor de opkoop van bedrijven. Op dit moment wordt geïnventariseerd op welk moment die bedragen het best kunnen worden ingezet en of er wellicht meer bij moet.

De minister zal te zijner tijd naar verwachting het Landbouw Collectief uitnodigen een visie te geven op te plannen. Er is de minister veel aan gelegen het stikstofdossier vlot te trekken, voordat de economie na het coronatijdperk weer op gang komt.

Mobilisation for the Environment

Ondertussen heeft Mobilisation for the Environment een eigen stikstofreductieplan aan de minister voorgelegd, dat onder andere een inkrimping van de veestapel bevat van 35 tot 45%. MOB zegt dat daar wel een Transitiefonds tegenover moet staan om boeren bij een omslag naar kringlooplandbouw te faciliteren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.