Landbouw wint van natuur

Natuurverenigingen zijn boos. Ze hebben nu eens niet hun zin gekregen bij de voorstellen voor het nieuwe Europese Landbouwbeleid.

De heren en dames van de club zonder verstand van verdienmodellen voor de boer, moeten weer een aantal jaren wachten tot ze een grotere vinger in de Europese subsidiepap krijgen.

Kleine kinderen

Ik vind dat prima zo. Deze mensen vinden een vinger al veel te weinig. Ze willen de hele hand in de pap, omdat ze dan naadloos de Green Deal van eurocommissaris Frans Timmermans kunnen uitvoeren. Het is goed dat dit nu eens niet lukt. Natuurclubs zijn net kleine kinderen, die je zo nu en dan een opvoedkundig tikje moet geven. Nou, die hebben ze gekregen. En nu doen ze net als kleine kinderen, die hun zin niet krijgen. Veel geschreeuw, maar geen tranen.

Natuurclubs zijn net kleine kinderen, die je zo nu en dan een opvoedkundig tikje moet geven

Klimaatdoeleinden

Ze roeren zich wel. Verschillende milieuclubs en jongenorganisaties – ook uit Nederland – eisten vorige week meteen dat de EU het beleidsplan in zijn geheel terugtrekt. Anders kunnen de klimaatdoeleinden van Parijs nooit worden gehaald, is hun argument.

De vraag is natuurlijk of boeren wel gelukkig moeten zijn met de uitkomst. De bedragen per ha. worden lager en ongeveer een kwart is bestemd voor eco-oplossingen. We worden dus duidelijk een bepaalde kant uitgestuurd.

Ambities

De LTO is zoals meestal wel tevreden met het resultaat. Vooral, denk ik, omdat het slechter uit had kunnen pakken. En dan niet omdat Nederland op de bres stond voor zijn boeren. Beslist niet. Minister Schouten zei dat ze tevreden was over het resultaat. Maar dat was ze niet. Nederland had veel grotere ambities. Andere EU-landen staken er echter een stokje voor om verder te gaan met de vergroening. Onze dank moet dus uitgaan naar landen met een wat achtergebleven landbouw.

Onze dank moet uitgaan naar landen met een wat achtergebleven landbouw

Wat wil je?

Als boer moet je straks piekeren over wat je wilt. Gewoon doorgaan op de wijze waarop je nu boert of uitrekenen welke plussen je kunt verdienen, door duurzamer te werken. De plussen van de extra toeslagen uit Brussel kun je ophogen met de vergoedingen van de zuivel voor duurzaamheid. Dat kunnen heel aardige bedragen worden.

Nieuwe periode

We zullen dan zeker tot de conclusie komen dat er wel degelijk wat verandert in de nieuwe periode van het Europees Landbouwbeleid. En reken maar dat de natuurverenigingen zich blijven roeren. Ze zullen strijden om de aan eco-gerelateerde toeslagen zo te besteden dat het in hun straatje past. Het is een eentonig straatje: meer natuur.

Landbouw heeft nu wel een slag gewonnen, de strijd zeker niet.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.