Landbouw ziet perspectief in stikstofoverleg

31-08 | |
Sjaak van der Tak van LTO en Mark van den Oever (FDF) na afloop van het gesprek met Johan Remkes. - Foto: ANP
Sjaak van der Tak van LTO en Mark van den Oever (FDF) na afloop van het gesprek met Johan Remkes. - Foto: ANP

De landbouworganisaties putten hoop uit de afspraken over de stikstofaanpak, die woensdag 31 augustus gemaakt zijn met het kabinet onder voorzitterschap van Johan Remkes.

Vooral de toezegging dat er een alternatief moet komen voor de kritische depositiewaarde als norm bij de vergunningverlening en dat er extra gekeken wordt naar ruimte voor de PAS-melders zien de landbouworganisaties als winst van het overleg, dat woensdag van half tien tot drie uur duurde. Voor de PAS-melders wordt ook gekeken naar een schadevergoeding, als vergunningverlening niet kan worden gerealiseerd.

Voorzichtig positief

Namens de aanwezige boerenorganisaties liet LTO-voorman Sjaak van der Tak weten voorzichtig positief te zijn over de houding van het kabinet. De boerenvoorman ziet dat er beweging zit op het gebied van de kritische depositiewaarde (KDW), die de boeren uit de wet willen. Het kabinet wil toewerken naar een alternatief instrument, dat de focus legt op de instandhouding van de natuur en niet op de depositie van stikstof. Premier Rutte zei na afloop van het gesprek: “Niemand is getrouwd met een afkorting”. De vervanger van de KDW moet in samenspraak met boerenorganisaties vorm krijgen. Dat is ook nodig, vindt Van der Tak: “De boerenorganisaties die hier aan tafel zitten, hebben veel meer verstand van de agrarische sector dan het ministerie, maar we willen die kennis graag delen.”

De gesprekken met het kabinet en Remkes waren voor Sjaak van der Tak ‘geen onderhandelingen’, de negen boerenclubs blijven eensgezind over hun inzet in deze gesprekken en vinden dat nu Johan Remkes aan zet is om zijn advies uit te brengen.

Juridisch houdbare alternatieven

Gespreksleider Remkes vatte na afloop van het gesprek samen dat het kabinet met de sector gaat kijken naar juridisch houdbare alternatieven, die in de plaats kunnen komen van de kritische depositiewaarde. De staat van de natuur moet centraal staan, aldus Remkes. Hij vindt het van belang dat er een langjarig perspectief komt. Er komt een ecologische autoriteit, en het kabinet wil meedenken over de instelling van een agrarische autoriteit, voor het evenwicht.

Als het gaat om de financiering van innovaties, houdt het kabinet niet strikt vast aan de financiële staatjes bij het regeerakkoord. “Dat is niet in beton gegoten”, zegt Remkes. De ministers hebben in het overleg laten weten dat wat hun betreft de doelstellingen (50% stikstofreductie in 2030) overeind blijft staan. Minister Christianne van der Wal zei na afloop dat de stikstofuitstoot naar beneden moet en dat daarmee niet getreuzeld kan worden.

Perspectief voor de sector

Remkes zal in de tweede helft van september zijn conclusies trekken, waarbij hij niet alleen ingaat op de stikstofproblematiek. Ook het perspectief voor de sector is voor hem een belangrijk element van zijn rapport. Perspectief en stikstof zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, aldus Remkes. De rapportage van Remkes doorkruist de perspectievenbrief van landbouwminister Henk Staghouwer, die zegt niet te zullen wachten op Remkes. Staghouwer heeft van de Tweede Kamer opdracht gekregen zijn perspectievenbrief van begin juni te herschrijven en daarin onder andere meer oog te hebben voor de bedrijfseconomische perspectieven.

Mede-auteur: Lydia van Rooijen

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer