Doorgaan naar artikel

Landbouwakkoord getoetst op doelen duurzame ontwikkeling

Als er een landbouwakkoord komt, wordt het ook getoetst op de doelen voor duurzame ontwikkeling zoals die in 2015 zijn vastgesteld door de landen van de Verenigde Naties.

Geüpdatet op:
Nieuws
Agri
Sustainable food
landbouwakkoord duurzaamheidsdoelen

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher. Foto: ANP

Als er een landbouwakkoord komt, wordt het ook getoetst op de doelen voor duurzame ontwikkeling zoals die in 2015 zijn vastgesteld door de landen van de Verenigde Naties.

Dat erkennen landbouwminister Piet Adema en minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking tijdens een debat in de Tweede Kamer over voedselzekerheid. PvdA-er Joris Thijssen vreest dat het landbouwakkoord onvoldoende bijdraagt aan het behalen van de internationale verduurzamingsdoelen.

We blijven een landbouwsector van wereldfaam houden

“Het landbouwakkoord gaat over de Nederlandse landbouw, maar het heeft ook een relatie tot de internationale wereld. We staan voor uitdagingen zoals een groeiende wereldbevolking die op een duurzame manier voorzien moet worden van voedsel, binnen draagkracht van de aarde. Het hele landbouwsysteem moet omschakelen naar duurzame productie, maar ook na die transitie heeft de Nederlandse landbouw de wereld veel te bieden”, aldus Adema. Hij doelt daarbij niet alleen op de export – waarvan het overgrote deel naar Noordwest-Europa gaat – maar ook om kennis, techniek en uitgangsmateriaal, om zo de wereld te helpen zichzelf te blijven voeden.

De minister wijst er wel op dat de landbouw in Nederland voldoende schaal moet hebben om te kunnen blijven ontwikkelen. “We blijven een landbouwsector van wereldfaam houden”, zegt Adema.

Meer aandacht voor de eiwittransitie

PvdA, PvdD en D66 vinden dat er te weinig concrete stappen worden gezet om de duurzaamheidsdoelen te halen. De partijen willen meer aandacht voor de eiwittransitie, om zo het negatieve effect van de Nederlandse veehouderij op gebieden buiten Nederland vanwege de veevoerimporten te reduceren. Adema reageert dat het beleid er nu op gericht is om de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten te verschuiven van 60-40 naar 50-50.

Sustainable Development Goals

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn erop gericht de wereld te verduurzamen. Er zijn daarbij onder andere afspraken gemaakt over het uitbannen van honger, duurzame beschikbaarheid van water, milieubescherming en duurzame economische ontwikkeling. Hoewel de klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne het behalen van de doelen niet eenvoudiger heeft gemaakt, benadrukt Schreinemacher dat het behalen van de doelen nog steeds belangrijk is. Ze wijst erop dat er nu ook al successen worden geboekt met effectieve programma’s voor ontwikkelingssamenwerking, waarbij lokale boeren ondersteund worden bij het weerbaarder maken van het voedselsysteem waardoor ze beter zelfvoorzienend worden.

Regelingen werken in de praktijk niet

Daarnaast wordt er ingezet op het ondersteunen van boeren met een groter economisch potentieel om te groeien en te gaan produceren voor de markt. Via de handelsafspraak ‘Everything but arms’ kunnen ontwikkelingslanden importheffings- en quotavrij producten naar Europa exporteren. Volgens SP-er Frank Futselaar zijn deze regelingen mooi op papier, maar werken ze in de praktijk niet vanwege logistieke belemmeringen of omdat de producten niet aan de Europese standaarden voldoen.

Linkse partijen zijn ook bezorgd over het dumpen van Europese landbouwproducten op de Afrikaanse markt. Schreinemacher wijst erop dat de Europese producten vaak bijdragen aan de voedselvoorziening, omdat de lokale productie in Afrika vaak niet voldoende is. “Maar als er sprake is van dumping, kunnen landen maatregelen nemen om de verstoring van de markt tegen te gaan”, aldus Schreinemacher.

Snel delen

Image
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin