Doorgaan naar artikel

Landbouwbegroting heeft nipte steun in senaat

Derk-Jan Eppink van JA21 zegt dat zijn partij “ten koste van alles wil voorkomen dat boeren onder dwang onteigend kunnen worden.” - Foto: Henk Riswick premium

Derk-Jan Eppink van JA21 zegt dat zijn partij “ten koste van alles wil voorkomen dat boeren onder dwang onteigend kunnen worden.” - Foto: Henk Riswick

De landbouwbegroting, die dinsdag door de Tweede Kamer is goedgekeurd, heeft in de Eerste Kamer een nipte meerderheid. JA21 stelt voorwaarde aan voorstem in Eerste Kamer.

JA21 stemde dinsdag in de Tweede Kamer voor, maar trekt de voorstem in de Eerste Kamer in als er geen uitspraak komt van de senaat tegen ‘onteigening onder dwang’ bij boeren.

Van de partijen die zowel in de Tweede als de Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn, stemden regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie voor de begroting en ook de oppositiepartijen JA21, SGP, en SP.

GroenLinks en PvdA hadden tijdens de behandeling van de begroting al aangegeven tegen te zullen stemmen als hun wijzigingsvoorstel voor een landbouwtransitiefonds niet zou worden aangenomen. Het voorstel werd in de Kamer weggestemd. In een stemverklaring zei Esther Ouwehand ook tegen de rijksbegroting te stemmen, omdat dat “de rijksbegroting de klimaat- en natuurcrisis niet bestrijdt, maar verergert.”

Nipte meerderheid in Senaat

Als – uitgezonderd de eventuele tegenstem van JA21 – de stemverhoudingen in de Eerste Kamer vergelijkbaar zijn met die in de Tweede Kamer, zal er een nipte meerderheid in de senaat zijn met 38 stemmen voor en 37 tegen.

Een wijzigingsvoorstel van Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) om meer geld uit te trekken voor de innovatie van bedrijven en dat geld bij de opkoop van bedrijven weg te halen, werd verworpen.

Derk-Jan Eppink van JA21 zegt dat zijn partij “ten koste van alles wil voorkomen dat boeren onder dwang onteigend kunnen worden.” Een motie van die strekking haalde dinsdag bij de stemmingen in de Tweede Kamer geen meerderheid. Alleen SGP, JA21, BBB, PVV, FvD en de Groep van Haga stemden voor. Een motie van Eppink waarin de Kamer uitspreekt dat ‘boeren een eerlijke prijs verdienen voor hun grond’, kreeg wel zeer ruime meerderheid.

Onderzoek naar leefbaarheid

De regering moet een onderzoek doen naar de manier waarop het platteland leefbaar kan worden gehouden door publieke basisvoorzieningen te waarborgen. De Tweede Kamer stemde voltallig voor een motie van die strekking van JA21.

Beheer
WP Admin