Landbouwminister België erkent crisis in veehouderij

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Belgisch landbouwminister David Clarinval (MR) heeft de pluimvee-, melkvee- en varkenssector erkend als ‘sectoren in crisis’. Dat betekent dat verzoeken tot uitstel of vrijstelling van bijdragen voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 vergemakkelijkt worden. Voor de varkenssector komen daar nog eens twee kwartalen bovenop.

De varkens-, melkvee- en pluimveesectoren verkeren in een bijzonder moeilijke situatie, volgens de minister. Niet alleen door COVID-19: de pluimveesector is daarnaast nog getroffen door de vogelgriep, de varkenssector door Afrikaanse varkenspest (AVP). De melkveesector kampt dan weer met een wereldwijde daling van de melkprijzen. “Die impact is tijdelijk, maar wel diepgaand”, aldus Clarinval. “Daarom is het noodzakelijk om hen een adempauze te geven”, klinkt het.

Tegemoetkomingen

Concreet zullen de betrokken boeren hun bijdragen kunnen uitstellen zonder hun sociale rechten te verliezen. Krijgen ze een vrijstelling, dan behouden ze ook hun sociale rechten en worden de betrokken kwartalen niet gebruikt bij de berekening van hun pensioen. Tot slot kunnen ze ook een vermindering van het verschuldigde bedrag aan sociale bijdragen krijgen op basis van het verwachte reële inkomen voor dit én volgend jaar.

Overbruggingsrecht

“Ik sta aan de zijde van de zelfstandigen en de boeren die getroffen zijn door de gezondheidscrisis en de bijhorende maatregelen”, zegt Clarinval. “Alles moet in het werk gesteld worden om hen door deze moeilijke periode heen te helpen.” De minister herinnert er nog aan dat boeren die door de coronacrisis zeker 40% omzetverlies lijden vanaf 1 januari aanspraak kunnen maken op het dubbel overbruggingsrecht.

Vilt Vlaams infocentrum land- en tuinbouw

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.