Landbouwtak BASF belooft duurzaamheid bij innovatie

03-03-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De landbouwtak van BASF, Agricultural Solutions, ziet in nieuwe producten en diensten een potentiële omzet van € 7,5 miljard. Duurzaamheid is troef bij de innovatie, belooft het Duitse concern.

De overname van delen van de Bayer/Monsanto-activiteiten door BASF heeft het landbouwsegment Agricultural Solutions geen windeieren gelegd. Omzet en resultaat stegen flink, in tegenstelling tot de cijfers van BASF als geheel. Ook de toekomst van Agricultural Solutions ziet er zonnig uit. Dit valt althans te concluderen aan de hand van de verwachtingen die het bedrijfsonderdeel kort na de publicatie van de jaarcijfers naar buiten bracht.

Lees ook: Landbouwtak BASF krikt operationeel resultaat fors op

Nieuwe producten en diensten van Agricultural Solutions die eraan komen bieden een verkooppotentieel van meer dan € 7,5 miljard. Daarmee zou de huidige omzet (2019) van € 7,8 miljard bijna worden verdubbeld. Ter vergelijking: in 2018 was de omzet nog maar € 6,2 miljard. Kanttekening is dat de introductie van nieuwe producten mogelijk deels ten koste gaat van de afzet van verouderd aanbod.

BASF kan dankzij overname inzetten op zaaizaad

De overname van de Bayer/Monsanto-onderdelen vond overigens plaats in augustus 2019. Daarom was in 2019 het volledige effect te zien. BASF kan kartelbewakers daarom dankbaar zijn; die dwongen Bayer de onderdelen af te stoten, omdat zij een te dominante positie van Bayer vreesden. De transactie stelde BASF tevens in staat in te zetten op zaaizaad. Tot dan toe was BASF met zijn landbouwdivisie primair gewasbeschermingsmiddelenfabrikant.

Duurzaamheid troef bij 30 nieuwe producten en diensten

De komende 10 jaar lanceert Agricultural Solutions 30 als belangrijk aangemerkte nieuwe producten en diensten, waaronder nieuwe zaden, chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen en digitale oplossingen. Kenmerkend daarbij is dat deze producten en diensten een evenwicht tussen productiviteit en bescherming van het milieu en maatschappelijke behoeften mogelijk maken, volgens het concern zelf.

Duurzaamheid is dus troef bij BASF Agricultural Solutions en daarmee is het Duitse bedrijf niet het eerste en enige dat daarop in toenemende mate de aandacht richt. BASF ziet zijn positie in de duurzame landbouw niettemin als toonaangevend. Die positie is bereikt door ‘een actieve sturing van het onderzoeks- en ontwikkelingsportfolio op duurzaamheidscriteria die volledig in alle processen zijn geïntegreerd’, aldus topman Peter Eckes, eerstverantwoordelijke voor het bedrijfssegment Bioscience Research.

Gewassen met kleinere behoefte aan gewasbescherming

De innovaties die eraan komen zijn volgens Eckes gericht op vier strategische gewasgroepen en de daarbij behorende teeltsystemen:

  1. soja, mais en katoen
  2. tarwe, koolzaad en zonnebloemen
  3. rijst
  4. groenten, aardappelen, uien en fruit

Bij het onderzoek mikt BASF op droogte- en hittetolerantie en een kleinere behoefte aan gewasbescherming en water, onverlet het feit dat het bedrijf zelf gewasbeschermingsproducten maakt.

Doel is ook een gereduceerde grondbewerking, wat helpt bij het tegengaan van erosie en CO2-emissie, aldus Eckes. De digitalisering kan daarbij eveneens een grote rol gaan spelen, met name als het gaat om perceel- en seizoenspecifiek gewasbeschermings- en bemestingsadvies.

Budget voor investeringen

Research&Development vergt uiteraard het nodige aan investeringen. In 2019 besteedde Agricultural Solutions aan onderzoek en ontwikkeling € 879 miljoen, ofwel ongeveer 11% van de omzet. Dat niveau wordt in het lopende jaar gehandhaafd.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur
Meer over


Beheer