Landbouwtak BASF verkoopt meer, maar niet in Europa

29-07-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

BASF Agricultural Solutions heeft in het tweede kwartaal een licht lagere omzet gehaald, maar de afzetvolumes van de zaaizaad- en landbouwchemicaliëndivisie van het Duitse concern stegen wel. Alleen in Europa werd minder verkocht.

Positieve invloed was er ook door hogere prijzen. Dat de omzet desondanks ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar 3% inleverde op een eindstand van € 1,766 miljard is een gevolg van valuta-effecten in met name Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.

Omzetgroei van 3%

Bekeken over het eerste halfjaar zag Agricultural Solutions de omzet echter met 3% toenemen naar € 4,585 miljard, terwijl het ebit-resultaat voor belasting, financieringskosten en eenmalige posten in die periode met 8% steeg naar € 929 miljoen. In alleen het tweede kwartaal liep het ebit-resultaat ietsje terug naar € 120 miljoen.

Kleinere vraag naar onkruidbestrijders en fungiciden

De gedaalde afzet in Europa komt volgens de donderdag gepresenteerde toelichting bij de tweedekwartaalcijfers voor rekening van een kleinere vraag naar onkruidbestrijders en fungiciden als gevolg van het droge voorjaar. Tevens speelden negatieve valuta-effecten in Rusland en Turkije een rol, maar de prijzen konden iets worden opgekrikt.

Meer onkruid- en schimmelbestrijdingsmiddelen werden daarentegen afgezet in Noord-Amerika, maar hier zat het dan weer wel tegen met de prijzen. ‘Aanzienlijk’ meer verkocht werd in de eerder genoemde gebieden Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Voor wat betreft Zuid-Amerika was vooral de vraag in Brazilië en Argentinië groter dan een jaar eerder en bovendien in alle segmenten. Hogere prijzen waren ook een voordeel en alles bij elkaar konden daardoor de negatieve valuta-effecten worden gecompenseerd.

Nutrition & Care

Omzetgroei was ook te zien in de divisie Nutrition & Care. De omzet, in deze deels ook aan de landbouw leverende divisie, steeg in het tweede kwartaal met 4% naar € 1,555 miljard. Het ebit-resultaat voor eenmalige posten pluste met 16% naar € 256 miljoen.

Het concern als geheel had in de periode april-juni bij de omzetontwikkeling te maken met een daling van 12% naar € 12,7 miljard. De oorzaak daarvan ligt bij door de coronaperikelen sterk geslonken vraag vanuit de auto-industrie. Te lijden daaronder hadden de segmenten Surface Technologies, Materials en Industrial Solutions. Wezenlijke verbetering in het lopende derde kwartaal voorziet BASF vooralsnog niet.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur
Meer over


Beheer