Landbouwtelling invullen is niet vrijblijvend

03-04-2020 | |
Jan Vullings, hoofdredacteur Boerderij, presenteerde het webinar over de Gecombineerde opgave en de landbouwtelling. - Foto: Misset
Jan Vullings, hoofdredacteur Boerderij, presenteerde het webinar over de Gecombineerde opgave en de landbouwtelling. - Foto: Misset

Boeren kregen antwoord op vragen over de Gecombineerde opgave en de landbouwtelling tijdens het webinar van Boerderij en Food & Agribusiness.

Vragen in de landbouwtelling worden gebruikt voor statistiek, maar zijn zeker niet vrijblijvend. Bijvoorbeeld de vragen over de melkproductie en het gebruik van mest. Dat benadrukten adviseurs van RVO.nl en Flynth in het webinar van Boerderij en Food & Agribusiness deze week.

Volgens Annet Oosterhof van RVO.nl is het in ieder geval belangrijk om op tijd te beginnen. Zeker nu het lastiger is om dat samen met een adviseur te doen door de coronacrisis. Kijk of de registratie van het bedrijf klopt. Kloppen de percelen? Zijn er nog genoeg TAN-codes voor het indienen als je die gebruikt.

Melkproductie

Zowel Oosterhof als Marcel van den Tillaart, bedrijfsadviseur van Flynth Adviseurs, gingen in op het opgeven van de melkproductie. Daar moet de werkelijke productie worden opgegeven inclusief wel geproduceerde melk die niet is afgeleverd maar bijvoorbeeld aan de kalveren is gevoerd. Een andere vraag gaat over hoeveelheid mest die is aangewend. “Ga dat niet inschatten, maar maak gebruik van het bemestingsplan om dat goed in te vullen”, aldus Van den Tillaart.

Vraag en antwoord

Hieronder een greep uit vragen en antwoorden tijdens het webinar:

Deadline 15 mei

Vraag: Is er al duidelijkheid over uitstel voor het indienen vanwege corona?

Antwoord: Ja, er komt geen uitstel. De deadline blijft uiterlijk 15 mei voor indienen van de Gecombineerde opgave. Dat heeft het ministerie van LNV op 6 april bekendgemaakt.

Melkproductie

Vraag: Wat wordt bedoeld met geproduceerde melk bij de vraag over melkproductie?

Antwoord: Het gaat om de totale melkproductie op het bedrijf, dus inclusief de melk die wel is geproduceerd, maar niet is afgeleverd aan de fabriek. Dat is onder meer melk die wordt gevoerd aan kalveren of andere dieren, uitgehouden melk van koeien die zijn behandeld met medicijnen, eigen verbruik en bijvoorbeeld melk die via een melktap is verkocht. Er is een aparte vraag voor de hoeveelheid melk die op het bedrijf is verwerkt tot eindproducten zoals boerenkaas. Als hoeveelheden niet exact bekend zijn zal dat zo goed geschat moeten worden, bij voorbeeld op basis van standaardnormen.

Vervallen betalingsrechten

Vraag: Kunnen betalingsrechten vervallen?

Antwoord: Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als betalingsrechten 2 jaar achter elkaar niet worden benut voor uitbetaling. Kijk dus goed of het aantal betalingsrechten overeenkomt met het aantal hectares die subsidiabel zijn. Als aanpassing nodig is, dan is koop of verkoop van betalingsrechten een optie. Dat moet dan wel uiterlijk 15 mei geregeld zijn. In de beschikking van 2019 of in mijndossier is te vinden hoeveel betalingsrechten geregistreerd en benut zijn.

Staltype

Vraag: Wat moet ik invullen bij staltype?

Antwoord: In de vraag over de staltypes is het belangrijk om zo goed mogelijk de werkelijke situatie in te vullen inclusief de dieraantallen per staltype. Per diersoort kunnen meerdere staltypes voorkomen. Het gaat om hoofdtypes, niet alle verschillende soorten kunnen ingevuld worden. Vul dan die aantallen zo goed mogelijk in. Het advies is ook hier om de vragen zo goed mogelijk in te vullen. Het zijn in principe vragen voor de statistiek, maar het invullen is niet vrijblijvend.

Bemesten

Vraag: Hoe weet ik hoeveel mest ik heb uitgereden?

Antwoord: Bij de vragen over het uitrijden van mest telt beweiden niet mee. Pas op met het maken van inschattingen. Het is beter om gebruik te maken van de gegevens in bemestingsplannen.

Mais

Vraag: Wat moet ik invullen als ik nu nog niet weet of mais als snijmais of als CCM geoogst wordt?

Antwoord: Het advies is om in dat geval te kiezen voor snijmais en de vragen over het vanggewas goed in te vullen. Dat is belangrijk voor de vanggewas verplichting voor mais op zand- en lössgrond. Voor snijmais moet het vanggewas uiterlijk 1 oktober ingezaaid zijn. Als er sprake is van onderzaai, dan moet bij de datum voor vanggewas de datum van inzaaien worden opgegeven.

Meer info over de Gecombineerde opgave in het dossier op Boerderij.nl

Het webinar over de Gecombineerde opgave is terug te kijken via Food & Agribusines

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur


Beheer