LandschappenNL is tegen systeem extern salderen

Foto: Misset
Foto: Misset

Natuurbeschermingsorganisatie LandschappenNL is geen voorstander van extern salderen. Het verkopen van vergunde emissie aan een ander bedrijf leidt volgens de organisatie tot concurrentie tussen verschillende economische sectoren om de productieruimte.

Volgens de organisatie zou het beter zijn als elke sector een eigen taak krijgt om de stikstofuitstoot te verlagen.

Mocht toch de keuze vallen op extern salderen, dan wil LandschappenNL dat de betrokken overheden voor beleidsregels kiezen waarin extern salderen duidelijk aantoonbaar is en daadwerkelijk bijdraagt aan de reductie van de totale stikstofuitstoot.

Bij natuurgebied meer stikstofruimte inleveren

Daarnaast kan er volgens de natuurorganisatie over nagedacht worden om die percentages gebiedsgericht te laten variëren. Daarmee kan in de buurt van Natura 2000-gebieden bij het extern salderen meer stikstofruimte worden ingeleverd dan elders.

LandschappenNL stelt voor dat als er extern wordt gesaldeerd het juist daar wordt ingezet waar dat het meeste milieuwinst oplevert. Overheden moeten niet alleen registreren waar milieuwinst wordt geboekt, maar ook regisseren waar dat gebeurt.

Beukema
Eric Beukema Redacteur
Meer over


Beheer