Lastenverlichting? Schaf hondenbelasting af

Ik ben er ondertussen aan gewend dat er steeds meer nieuwe soorten belastingen en heffingen worden bedacht en ingevoerd.

En ook dat bestaande wetten steeds ingewikkelder worden, omdat onze wetgever telkens weer nieuwe uitzonderingen en verfijningen bedenkt. Dit ondanks alle goede voornemens van de regering om de administratieve lastendruk te verminderen.

Maar het kan ook anders. Je kunt een belasting ook afschaffen. Dat levert pas een administratieve lastenvermindering op. Plezierig voor de burgers en de betrokken belastingambtenaren kunnen met wat nuttigers aan de slag.

Herziening gemeentelijke belastingen

Misschien gaat dat gebeuren met de hondenbelasting die de gemeente int. Een ambtelijke werkgroep van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt de herziening van het gemeentelijk belastinggebied. De werkgroep besteed ook aandacht aan de hondenbelasting, waarbij afschaffing een duidelijke optie is.

Het eindrapport wordt begin 2020 verwacht. Eerder nam de Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) al het standpunt in dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft. Net zoals in de ‘bouwstenen hervorming gemeentelijk belastinggebied’ is geadviseerd tot afschaffing.

Hondenkarren zie ik niet meer voorbij komen en evenmin hondsdolle zwerfhonden

Genoeg voorstanders dus voor afschaffing. En dat zou helemaal terecht zijn. De hondenbelasting is in de Middeleeuwen ingevoerd en niet meer van deze tijd. Toentertijd moest er geld komen om hondsdolheid en zwerfhonden te bestrijden en was het een vorm van transportbelasting. Maar dit is niet meer. Hondenkarren zie ik niet meer voorbij komen en evenmin hondsdolle zwerfhonden.

Hondenbelasting vreemd en oneerlijk

Waarom moeten eigenaren van honden wel belasting betalen over het houden van een hond, terwijl bijvoorbeeld paarden- en kattenliefhebbers dat niet hoeven te doen? Dat is toch vreemd en oneerlijk? Snel afschaffen dus deze antieke belasting. Dat is eerlijker en levert ook nog eens een administratieve lastenverlichting op.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.