Lat voor PlanetProof-melk gaat omhoog

21-09-2021 | |
Melk met het PlanetProof-label in de supermarkt. - Foto: Koos Groenewold
Melk met het PlanetProof-label in de supermarkt. - Foto: Koos Groenewold

De criteria voor melk met het keurmerk ‘On the way tot PlanetProof’ worden op 1 januari 2022 aangepast.

Het komt neer op een aanscherping van enkele criteria: de weidegang wordt uitgebreid naar het jongvee, het percentage kruidenrijk grasland gaat omhoog en de melkveehouder moet meer eiwit van eigen land halen.

Dat blijkt uit de voorstellen die SMK, de eigenaar van het keurmerk heeft gepubliceerd. Het gaat om voorgestelde aanpassingen waar belangstellenden commentaar kunnen geven, schriftelijk en via een hoorzitting in november.

De voorgenomen aanpassingen zijn voorgesteld door het College Dierlijk van SMK. Het gaat nog om aanpassingen om hoofdlijnen, SMK is nog bezig met de definitieve uitwerking.

Dierenwelzijn en -gezondheid

Binnen de criteria die specifiek gericht zijn op de dieren zijn drie aanpassingen volgens SMK:

  • Binnen de diergezondheidsmonitoring gaat de zogenoemde topscore vervallen, daarvoor in de plaats komt een aantal stalmaatregelen. Prestatiescores blijven onderdeel om de effecten van maatregelen te meten;
  • Weidegang wordt ook verplicht voor jongvee;
  • Er wordt een nieuw schema voor de planmatige aanpak van klauw- en uiergezondheid ontwikkeld.

Natuur en Landschap

  • Binnen dit thema worden eveneens drie aanpassingen voorgesteld:
  • 5% extra kruidenrijk grasland bovenop de bestaande ambities:
  • Het percentage eiwit van eigen land wordt aangescherpt;

Deelnemers moeten een bedrijfsnatuurplan hebben van maximaal 5 jaar oud.

700 bedrijven

Eind 2018 zijn de eerste criteria vastgesteld. De ambities en criteria worden doorlopend aangepast om integrale verduurzaming te bereiken. Inmiddels nemen 700 melkveebedrijven deel aan het programma voor PlanetProof-melk voor de productie van allerlei zuivelproducten. De meeste deelnemers zijn lid van FrieslandCampina, daarnaast zijn NoorderlandMelk en Farmel gecertificeerd voor PlanetProof.

In hoeverre de aanscherping van de criteria leiden tot hogere kosten en een hogere vergoeding is nog niet duidelijk.

Het nieuwe schema moet op 1 januari 2022 ingaan en bevat diverse overgangstermijnen. Aanmelden voor de hoorzitting op 4 november kan tot vrijdag 22 oktober via SMK.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur


Beheer