Doorgaan naar artikel

Leden FrieslandCampina voelen weinig binding

Geüpdatet op:
Bedrijven
Nieuws
Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

Met de ledenbetrokkenheid en het vertrouwen binnen coöperatie FrieslandCampina zit het niet goed. De leden voelen weinig binding, morele verplichting om te blijven en hebben weinig vertrouwen in het bestuur.

Dit blijkt uit onderzoek door coöperatie-instituut de NCR, in opdracht van FrieslandCampina zelf. Bestuurslid Cor Hoogeveen, die het onderzoek begeleidde en reageert namens het bestuur, zegt ‘te balen van’ de uitkomsten, maar ook niet verrast te zijn. Voorzitter Frans Keurentjes reageert niet persoonlijk, maar laat via een woordvoerder weten dat Hoogeveen spreekt namens het bestuur. Het onderzoek is ingezet in het kader van de al lopende discussie over de ‘governance’ (de wijze waarop wordt bestuurd) binnen de coöperatie.

Bijna 3.200 leden reageren

Alle leden zijn gevraagd te reageren, 22% deed dat ook. Dat waren bijna 3.200 leden. Daarmee is het onderzoek volgens de NCR representatief en niet afwijkend van andere onderzoeken. Vorig jaar deed de NCR een vergelijkbaar onderzoek bij 4 andere agrarische coöperaties. Die kwamen er echter allemaal beter vanaf.

67% van de leden ervaart een lage betrokkenheid bij de coöperatie

De NCR merkt FrieslandCampina aan als ‘inkomensvormende coöperatie’. Op het punt van juist de inkomensvorming scoort FrieslandCampina nog het best bij de leden – al is ook hier het cijfer ondergemiddeld. Van alle leden zijn die in Duitsland en België op dit (en andere) punten het meest positief. Dat lijkt grotendeels te verklaren uit het feit dat ze in hun land relatief hoog scoren met de melkprijs van FrieslandCampina. In Nederland is de tevredenheid lager.

Lage betrokkenheid

Op veel vragen uit het onderzoek heeft een grote categorie leden een antwoord gegeven waaruit twijfel naar voren komt. Zo zegt een meerderheid van de leden wel te kijken naar alternatieven voor FrieslandCampina als die er zouden zijn, en ook dat ze geen moeite zouden hebben met een overstap. Op hetzelfde moment zegt een meerderheid ook niet weg te willen. Driekwart van de respondenten zegt echter het ook zonder de coöperatie te redden.

Waar het gaat over de eigen inbreng van leden, hun betrokkenheid, gevoel van gehoord worden en vertrouwen in de hogere organen, daar is er veel kritiek. In totaal 67% van de leden ervaart een lage betrokkenheid bij de coöperatie, 60% vindt dat hogere besturen niet goed luisteren naar de leden. Een ruime meerderheid vindt dat ze een zeer beperkt gevoel van zeggenschap en invloed heeft, 51% vindt de benaderbaarheid van het bestuur laag en 40% heeft weinig vertrouwen in het bestuur. Daarbij hebben juist de leden met een gemiddeld groter bedrijf het minste vertrouwen.

Snel delen

Image
Klaas van der Horst

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin