Leden stemmen met de voeten

05-03 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Canva
Foto: Canva

Arjen van Nuland, directeur van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) vindt dat leden steeds meer met de voeten stemmen. Dat zegt hij in een interview met Food&Agribusiness.

De leden van de coöperaties gedragen zich in toenemende mate als klant. Ze stemmen met de voeten, wat betekent dat ze gemakkelijk wisselen van bedrijf voor levering of afname van hun producten. Ze gedragen zich niet meer als eigenaar van zijn coöperatie en dat betreurt Nuland.

De coöperatie is een duur hoofdkantoor geworden op grote afstand en de voertaal is Engels

“Wijsheid uit een verjaard boekje”, zegt Hanna. “De tijden zijn veranderd. Vroeger voelden leden zich eigenaar van de coöperatie. Ze zagen wat er met en in hun bedrijf gebeurde. De directeur kenden ze. Die was aanspreekbaar en gaf op vergaderingen uitleg over de cijfers, die ze konden begrijpen. Ze waren idealistisch en koesterden het eigen coöperatieve bedrijf. Die tijden zijn voorbij. De coöperatie is een duur hoofdkantoor geworden op grote afstand en de voertaal is Engels. En vergeet niet de stroom van strenge maatregels, die vanuit dat hoofdkantoor ons als een decreet worden opgelegd. Zelden na overleg. Ze komen als een diarree over je heen. De coöperatie heeft de boer tot klant gemaakt. Daardoor voelt die zich niet meer betrokken.”

Financiële positie

Weinig aan toe te voegen. Jammer dat zo’n directeur van de NCR kennelijk nog gelooft in de coöperatie van vroeger. Anders had hij nooit dit soort uitspraken gedaan. Voor de boer is de coöperatie er vooral voor een goede prijs voor zijn producten. Natuurlijk moet de financiële positie van het bedrijf toekomstbestendig zijn. Daar wil de boer best in meefinancieren. Maar wel tegen een goed rendement. Ook moet de structuur van de financiële bijdrage zodanig zijn dat het kan dienen als onderpand bij de bank. Immers, de boer moet ook het eigen bedrijf financieren. Dat is bij de schaalvergroting noodzakelijk.

‘Beter communiceren’, noemt Nuland als oplossing om het ‘stemmen met de voeten’ te voorkomen. Niks op tegen, maar eerst komt een concurrerende prijs voor de boer. En een goed rendement op zijn vermogen, dat hij in de coöperatie heeft.

Vergaderboer Columnist
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.