Doorgaan naar artikel

Leeuwarden wil stop op uitbreiding veehouderij

Foto: Ronald Hissink

Foto: Ronald Hissink

De gemeente Leeuwarden wil een stop op de uitbreiding van stallen en de veestapel in het zuidelijk veenweidegebied binnen de gemeente.

In plaats daarvan wil Leeuwarden bedrijven ondersteunen die willen extensiveren en bijvoorbeeld aan natuurinclusieve landbouw en streekgerichte voedselproductie willen doen. Dat blijkt uit het pré-omgevingsplan van de gemeente Leeuwarden.

Uitbreiden binnen bestemmingsplan

Daarmee volgt de gemeente naar eigen zeggen de koersverandering in haar veenweide en klei-veengebieden. Wel blijft gebiedstype ‘agrarisch’ de belangrijkste functie in het plangebied Leeuwaarden – Buitengebied Zuid, zo stelt de gemeente. Hierbij gaat het vooral om melkveehouderijen. “Andere functies zoals woningbouw, recreatie en natuur zijn hieraan ondergeschikt. Het bestaande gebruik van de grond en gebouwen is het uitgangspunt. Dit mag in het nieuwe plan worden voortgezet”, zo schrijft de gemeente. Uitbreidingsmogelijkheden die overigens al in het bestaande bestemmingsplan zijn opgenomen, mogen wel doorgang vinden. Daarbij moet er ook meer ruimte komen voor andere activiteiten. De gemeente doelt hierbij op het toestaan van de teelt van andere gewassen, zoals houtgewassen voor energieopwekking en gemengde teelten, zoals agrofrestry (=boslandbouw). Ook installaties voor opwekking van duurzame energie, windmolens en zonnepanelen krijgen meer ruimte.

LTO Noord verbolgen

LTO Noord reageert verbolgen op de plannen om 24 agrarische bedrijven in het veenweidegebied een complete stop op uitbreiding op te leggen. Daarom heeft de belangenbehartiger een uitgebreide zienswijze naar de gemeente gestuurd. Daarin gaat het niet alleen om het uitbreidingsverbod, maar ook heeft LTO kritiek op de mogelijkheid om zonder procedure een natuurbestemming op grond te leggen. Bovendien spreekt LTO over ‘positieve discriminatie’ om natuur voorrang te geven als het gaat over natuurinclusieve landbouw en streekgerichte voedselproductie. Zienswijzen kunnen tot 24 februari 2021 ingediend worden.

Beheer
WP Admin