Lenigheid nodig voor landschapsbeleid

23-01-2020 | Laatste update op 17-10 | |
Jaco Geurts (CDA) - Foto: ANP
Jaco Geurts (CDA) - Foto: ANP

Om alle opgaven op gebied van klimaat, energie, verstedelijking, natuur en voedselvoorziening te verwezenlijken, is politieke lenigheid nodig in het landschapsbeleid.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts constateerde donderdag tijdens een overleg tussen Kamerleden en deskundigen van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat er een omslag in denken nodig is. Het PBL publiceerde enkele weken geleden het signalenrapport Zorg voor Landschap waarin opties worden geschetst voor een nieuw omgevingsbeleid. Het PBL schetst dat aandacht en zorg voor het landschap beter in het beleid moet worden verankerd. Een van de mogelijkheden om dat financieel rond te krijgen, is de inzet van Europees landbouwgeld.

Strijd om de ruimte

Geurts zei donderdag dat hij een strijd om de ruimte ziet ontstaan: “Ik zie een oplossingsrichting van scheiden naar mengen van functies. Maar onze wetgeving is daar helemaal niet op toegerust. Mijn vraag is: hoe kom je daar?”

Olav-Jan van Gerwen van het PBL zei dat de overheid de komende transities alleen maar kan maken als zorgvuldig met de beschikbare ruimte wordt omgegaan. Hij zegt dat het landschap niet als een resultaat van het beleid moet worden beschouwd. Er moet vooraf worden nagedacht over de effecten op het landschap en de wenselijkheid daarvan. Het PBL publiceerde het rapport in november “om te voorkomen dat we over tien, twintig jaar om ons heenkijken en beseffen dat we dit zo niet hebben gewild.”

Windmolens

Dat niet alle overheidsmaatregelen tot gewenst landschap leiden, bleek donderdag uit de opmerkingen van PVV‘er Barry Madlener, die zich mateloos bleek te ergeren aan de komst van windmolens voor de energiewinning. “Windmolens verzieken het landschap helemaal. Met een vermenging van functies wordt de ellende alleen maar groter”, aldus Madlener.

Bepaalde landschappen lenen zich meer voor windenergie dan andere

PBL-medewerker Frank van Dam zei dat het wellicht niet de beste optie was om op gemeentelijk niveau te laten bepalen of er wel of geen windmolens komen. Provincies hebben daar iets meer overzicht in. “Bepaalde landschappen lenen zich meer voor windenergie dan andere”, zei hij. “Hij voegde er wel aan toe dat er een risico zit aan de regionalisering van de energie-opdracht, juist omdat niet elke keuze vanuit landschappelijk oogpunt aantrekkelijk is.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer