Lichte stijging indicator middelen

23-08 | |
Onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen op proefbedrijf De Bredelaar in Elst. In 2020 werden iets meer gewasbeschermingsmiddelen verkocht dan in 2019. – Foto: Henk Riswick
Onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen op proefbedrijf De Bredelaar in Elst. In 2020 werden iets meer gewasbeschermingsmiddelen verkocht dan in 2019. – Foto: Henk Riswick

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen op basis van het risico van werkzame stoffen is in 2020 licht gestegen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit berekeningen van het ministerie van landbouw van de gewasbeschermingsmiddelenindicator.

Deze indicator wordt gebruikt om uitvoering van de Europese Boer-tot-Bordstrategie te monitoren. De indicator komt in 2020 op 87, tegenover 82 in 2019 en 85 in 2018. De indicator geeft aan hoeveel gewasbeschermingsmiddelen worden verkocht, waarbij middelen met een zwaardere milieudruk zwaarder meetellen dan lichte middelen. Zo wordt een indruk gegeven hoeveel gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

De periode 2015-2017 is aangewezen als referentieperiode en kreeg daarmee indicator 100. Het ministerie van landbouw berekent de gewasbeschermingsmiddelenindicator op basis van de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen naar type middel. Middelen op basis van micro-organismen worden uitgezonderd bij de berekening. Voor elke categorie middelen wordt op basis van het risicoprofiel van de middelen een wegingsfactor bepaald. Middelen met een hoog risico hebben een hoge wegingsfactor, laag-risicomiddelen een lage wegingsfactor.

Linuron zorgde voor toename in 2016

Uit de indicator is zichtbaar dat de verkochte hoeveelheid werkzame stof van 2011 tot 2015 ieder jaar afnam. In 2016 was sprake van een lichte stijging, waarschijnlijk door de toename van de verkochte hoeveelheid van de werkzame stof linuron, omdat dit middel in 2016 voor het laatst was goedgekeurd. Na 2016 daalde de indicator. De toename kan volgens LNV verklaard worden door de toename van de afzet van enkele werkzame stoffen zoals paraffineolie en groenemuntolie. Wanneer alleen wordt gekeken naar de chemische middelen die vervangen kunnen worden, is sinds 2016 een dalende trend te zien.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer