Skip to content

Lidstaten willen klaarheid in EU-plan Farm to Fork

Updated on:
Nieuws
Sustainable food
Landbouwminister Carola Schouten sprak maandag 20 juli in Brussel met haar Europese collega's over onder meer de Farm-to-fork-strategie. - Foto: ANP

Landbouwminister Carola Schouten sprak maandag 20 juli in Brussel met haar Europese collega's over onder meer de Farm-to-fork-strategie. - Foto: ANP

De Europese Commissie wil het areaal biologische landbouw vergroten, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica en meststoffen verminderen, maar de ambities zijn te weinig concreet. Lidstaten van de Europese Unie weten niet waar ze aan toe zijn met de doelstellingen die de Commissie in het strategiestuk Boer tot Bord (Farm to Fork) heeft genoemd.

Dat werd maandag 20 juli duidelijk in een discussie van de Europese landbouwministers met de Europese Commissie. De Duitse landbouwminister Julia Klöckner vatte aan het eind van het debat samen dat lidstaten weliswaar de richting van de Green Deal onderschrijven, maar dat ze nog veel vragen en zorgen hebben.

Zorgen over alternatieven voor gewasbescherming

Als het gaat over de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, hebben veel lidstaten zorgen over de beschikbaarheid van voldoende alternatieven. Verschillende lidstaten wijzen op de mogelijke effecten op de voedselproductie. Het kan zijn dat de opbrengsten dalen en er bestaat ook een dreiging van verplaatsing van productie naar buiten de Europese Unie, waarschuwde een aantal lidstaten. Klöckner zei dat er een kantelpunt kan komen, waarbij de druk op de boer vanuit oogpunt van ecologie en milieu zo hoog wordt dat de productie verdwijnt. “Dat moet goed onderzocht worden”, zei ze.

Schouten: nieuwe veredelingstechnieken voor weerbaarder gewas

Landbouwminister Carola Schouten benadrukte dat het belangrijk is naar alternatieve middelen te kijken, en dat ook nieuwe veredelingstechnieken beschikbaar moeten komen om gewassen weerbaarder te maken. Zij noemde daarbij specifiek Crispr-Cas als een nieuwe veredelingstechniek.

Haar Franse collega Julien Denormandie zei dat de Europese Commissie ervoor moet zorgen dat het Europese handelsbeleid hand in hand gaat met de Boer-tot-Bord-strategie. Normen die voor de Europese producent gelden, moeten ook gelden voor producten en producenten van buiten de EU. Op die manier moet een eerlijk speelveld voor de Europese producent gewaarborgd blijven.

Ministers: neem al bereikte resultaten per lidstaat in acht

In de Boer-tot-Bord-strategie wordt gesteld dat in 2030 tenminste 25% van het Europese landbouwareaal in dienst moet staan van biologische productie. Het gebruik van meststoffen moet in dezelfde periode met 20% verminderen, terwijl een halvering van het gebruik van antibiotica en gewasbeschermingsmiddelen wordt nagestreefd. Lidstaten weten met die streefcijfers niet waar ze aan toe zijn. Onduidelijk is hoe al gerealiseerde verminderingen worden ingeboekt.

De meeste landbouwministers vinden dat bereikte resultaten per lidstaat in acht moeten worden genomen. De lidstaten willen ook van elkaar zien hoe de Europese Commissie ze behandelt bij de uitvoering van de nationale strategische plannen met de nationale uitwerking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Kyriakides: cijfers zijn politieke ambities, geen wettelijke verplichtingen

Europees commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid) zei dat de door de Europese Commissie gepresenteerde streefcijfers moeten worden gezien als politiek ambities en niet als wettelijke verplichtingen.

Hoe de ambities worden uitgewerkt, is mede afhankelijk van de financiering. Een groot deel van de lidstaten vindt dat de ambities van de Europese Commissie alleen kunnen worden uitgevoerd als boeren worden beloond voor hun inspanningen. Die beloning kan uit de markt komen, maar ook in de vorm van inkomenssteun.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin