Limburg komt met uitbreidingsverbod geitenhouderij

19-11-2019 | Laatste update op 07-01 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Provinciale Staten van Limburg hebben afgelopen week het uitbreidingsverbod voor de melkgeitenhouderijsector definitief vastgesteld.

Er is nog wel sprake van een overgangsrecht voor aanvragen voor vergunningen van geitenhouderijen ingediend waren voor de ingangsdatum van de – tijdelijke – maatregel eind 2018. Verantwoordelijk gedeputeerde Hubert Mackus denkt dat het om 9 bedrijven gaat die van dit overgangsrecht gebruik kunnen maken. In bijna alle gevallen gaat het om een uitbreiding van een bestaand bedrijf. Limburg telt op dit moment 32 geitenhouderijbedrijven.

Ruimer overgangsrecht

Het definitief vastgestelde overgangsrecht is ruimer dan in de eerdere tussentijdse verordeningen. “De huidige maatregel is zorgvuldiger en meer in balans. Het is aangepast op verzoek van een aantal gemeenten. Het voorkomt ook beter dat er eventuele financiële claims komen”, aldus Mackus tegen 1Limburg. De gedeputeerde benadrukt wel dat gemeenten nog altijd een eigen beleid kunnen voeren.

Aangescherpt uitbreidingsbeleid

Provinciale Staten heeft overigens het uitbreidingsbeleid wel aangescherpt. Via een amendement heeft Provinciale Staten het voorstel van Gedeputeerde Staten om onder strikte voorwaarden toch een uitbreiding van een geitenhouderij toe te staan uit de definitieve regeling gehaald. Het college stelde voor om uitbreidingen toe te staan als die tot een lagere uitstoot van ammoniak en fijn stof zou leiden en de mest in een loods wordt opgeslagen en daarnaast op een andere locatie in de provincie een geitenhouderij volledig stopt. Daar heeft Provinciale Staten nu een streep door gezet.

Diepgaand onderzoek

Het verbod op uitbreidingen in de Limburgse melkgeitensector geldt in ieder geval totdat een diepgaand onderzoek naar het mogelijke verband tussen geitenhouderijen en de volksgezondheid is afgerond. Dat onderzoek zal naar verwachting in de loop van 2021 naar buiten komen.

Beukema
Eric Beukema Redacteur



Beheer