Limburg: maatregelen stikstof in alle sectoren

Voor boeren, naast de sanering- en opkoopregeling, extra investeringen in reducerende maatregelen.

De provincie Limburg wil haar recent gepresenteerde actieplan stikstof werkbaar maken door naar maatregelen en mogelijkheden in alle sectoren te kijken. “Voor het overzicht gaan we per gebied kijken wat er nodig is, zowel in de landbouw, industrie, verkeer, energie als bouwsector. Aanpak bij de bron staat hierin voorop”, aldus landbouw gedeputeerde Hubert Mackus. Hiermee wil de provincie natuurherstel in haar 21 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden versnellen, wat wel om extra geld vraagt. In totaal € 220 miljoen, wat van het Rijk moet komen.

4 actielijnen

Het stikstofplan kent 4 actielijnen.

  1. Ten eerste zal natuurherstel en soortenbeleid versneld uitgevoerd worden.
  2. Ten tweede gaat de provincie maatregelen nemen bij de bronnen van stikstofuitstoot rondom de Natura 2000-gebieden.
  3. Een derde lijn is om de vergunningverlening weer op gang te helpen.
  4. Tot slot moet er in Limburg, Nederland en Europa 1 gelijk speelveld zijn qua wet- en regelgeving. Om deze actiepunten te bereiken wil de provincie met alle partijen in het gebied de acties bespreken en verder uitwerken.

Gebiedsgerichte aanpak

Aanpak bij de bron is het idee. Mackus kan niet zeggen om hoeveel bedrijven het gaat die Natura 2000-gebieden belasten. “Limburg staat in de top 3 provincies met meeste Natura 2000-gebieden. Stikstofbelasting komt bovendien overal vandaan, je kunt niet een aantal piekbelasters verantwoordelijk stellen.”

Start in 2020

Al dit jaar gaat Limburg 6 Natura 2000-gebieden versterken:

  • Sint Pietersberg,
  • Savelsbos,
  • Bemelerberg/Schiepersberg,
  • Geuldal,
  • Kunderberg
  • Roerdal

Daar wordt de komende 3 jaar 200 hectare aan gesubsidieerd kruiden- en faunarijk grasland opgewaardeerd tot een hoger natuurdoeltype. Mackus: “Hiermee komen we dit jaar meteen al de 6 meest stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden tegemoet.”

Wat niet kan, kan na goed rekenen vaak wel

Maatregelen

Verdere bronmaatregelen zijn divers. Voor boeren kan dat, naast de sanering- en opkoopregeling, extra investeringen in reducerende maatregelen betekenen, of verplaatsing van het bedrijf. In stedelijk gebied, dat vooral in Zuid-Limburg stikstof uitstoot, gaan huizen van het gas af. En ook industriële bedrijven op het chemiepark liggen onder de loep.

Komende week is er weer overleg tussen kabinet en provincies over de stikstofaanpak. Mackus: “Niet alle activiteiten mogen stilvallen, en dat hoeft vaak ook niet. Ook wat niet kan, kan na goed rekenen vaak toch wel.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.