Limburg op vingers getikt over beweiden en bemesten

12-11-2020 | Laatste update op 15-03 | |
De RvS-uitspraak is leidend, stelt de Limburgse rechter, daarom is een geldige natuurvergunning noodzakelijk voor beweiden en bemesten. - Foto: Mark Pasveer
De RvS-uitspraak is leidend, stelt de Limburgse rechter, daarom is een geldige natuurvergunning noodzakelijk voor beweiden en bemesten. - Foto: Mark Pasveer

De Provincie Limburg had veehouders die zonder geldige natuurvergunning beweiden en bemesten, in de gelegenheid moeten stellen alsnog een geldige vergunning aan te vragen. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Limburg in een recente uitspraak.

Het verwijzen naar de Omgevingsverordening Limburg waarin beweiden en bemesten is vrijgesteld van de vergunningplicht, is volgens de rechtbank niet voldoende.

De Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu wilden dat de provincie handhavend zou optreden tegen zestien veehouderijen die, door het wegvallen van het PAS, zonder geldige vergunning beweiden en bemesten.

Geen goede rekenmethode

Volgens de provincie is het bij gebrek aan een goede rekenmethode en een beoordelingskader niet mogelijk om te beoordelen of het beweiden en bemesten bij de betreffende veehouderijen een negatief effect heeft op Natura 2000-gebieden. Daardoor valt ook niet te zeggen of een Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) vereist is en kan worden verleend, aldus de provincie Limburg.

Rechtbank: provincie legt PAS-uitspraak verkeerd uit

Volgens de rechtbank legt de provincie de PAS-uitspraak van de Raad van State hiermee verkeerd uit. De RvS-uitspraak is leidend, stelt de Limburgse rechter, daarom is een geldige natuurvergunning noodzakelijk voor beweiden en bemesten. De provincie had dus de betreffende veehouders in de gelegenheid moeten stellen alsnog een aanvraag in te dienen voor een geldende natuurvergunning. Vervolgens dient de provincie te beoordelen of er een negatief effect op relevante Natura 2000-gebieden is. Pas bij die beoordeling kan de provincie zich eventueel beroepen op ontbrekende rekenmethodiek en beoordelingskaders.

Omdat de provincie Limburg geen nader onderzoek heeft gedaan, is het besluit in strijd met vereiste zorgvuldigheid.

Deadline provincie zestien weken

Binnen zestien weken wil de rechtbank dat de provincie een nieuwe beslissing neemt en publiceert, nadat ze de veehouders in de gelegenheid heeft gesteld een Wnb-vergunningaanvraag voor het beweiden en het bemesten te doen. Iedere dag dat het besluit langer uitblijft, kost de provincie een dwangsom van € 100 per dag, met een maximum van € 15.000.

Beukema
Eric Beukema Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.