Liquiditeit akkerbouw staat onder druk

27-01 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

De gemiddelde stand op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven was eind 2020 met € 30.200 beter dan eind 2019, toen het banksaldo € 28.900 was.

Door corona staat de liquiditeit echter onder druk. Dat blijkt uit de Liquiditeitsmonitor Akkerbouw over het vierde kwartaal van 2020. Deze is samengesteld door ABN Amro, Wageningen UR en het ministerie van LNV.

Betalingsrechten en noodfonds

De verbetering in het vierde kwartaal van 2020 komt mede door de uitbetaling van betalingsrechten door rijksdienst RVO en betaling uit het noodfonds fritesaardappelen. De effecten van de coronacrisis blijven voelbaar, in de vorm van de weggevallen vraag naar fritesaardappelen. Opbrengsten van onder andere peen en uien hebben voor extra inkomsten gezorgd.

Liquiditeit bleef op peil

Over het hele kalenderjaar 2020 hebben akkerbouwers minder geld voor hun verkochte producten ontvangen dan het jaar ervoor. De liquiditeit bleef op peil door minder belasting te betalen, minder af te lossen en minder te investeren. Deze betalingen zullen op een later moment alsnog moeten plaatsvinden. Investeringen kunnen vaak worden uitgesteld, maar vervangingen blijven noodzakelijk.

Minder aardappelen verwerkt

De aardappelverwerkers hebben 12% minder aardappelen verwerkt dan in 2019, blijkt uit cijfers van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie. Een groot deel van de verwerkte aardappelproducten ligt opgeslagen in koelhuizen. Dit blijft de markt in 2021 naar verwachting negatief beïnvloeden. De prijzen voor fritesaardappelen blijven door het overaanbod laag. De uienexport was in de eerste helft van het afzetseizoen goed en uien zijn begin 2021 hoger geprijsd dan een jaar eerder, maar de voorraden zijn relatief klein. De stemming op de wereldwijde graanmarkten is positief; de afnemende voorraden verhogen de prijzen.

Verslechtering liquiditeit akkerbouwbedrijven verwacht

Voor het begin van 2021 wordt een verslechtering verwacht van de liquiditeit op akkerbouwbedrijven. In belangrijke afzetlanden voor Nederlandse akkerbouwproducten gelden strenge coronamaatregelen. Veel horeca- en foodservicebedrijven blijven gesloten. De brexit geeft aanloopproblemen en verhoogde kosten voor export naar het Verenigd Koninkrijk. Intussen moeten kosten voor het nieuwe teeltseizoen worden gemaakt, terwijl er weinig inkomsten tegenover staan.

Lees meer over brexit en de gevolgen voor de agrifoodhandel op deze themapagina

Vos
Petra Vos Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.