Liquiditeit in aantocht

Cash is king. Liquide middelen zijn de olie waarop bedrijven draaien. Daarom komt landbouwminister Schouten met voorstellen voor versterking van de liquiditeit van de bedrijven.

Ze wil voorkomen dat die door acuut geldgebrek in de problemen komen. De goedkoopste en snelste stap is aanzienlijke vervroeging van uitbetaling van de EU toeslagrechten. Als dat in Europees verband niet mogelijk is, wil Nederland voorschotten uitkeren. Op zich is dat niet duur; de Staat krijgt op een lening zelfs geld toe.

Rust aan veel keukentafels

Dat de Staat buiten de banken om liquiditeit verschaft, is een goede zaak. Het brengt in ieder geval rust aan heel veel keukentafels. De rekeningen kunnen de eerste tijd gewoon betaald worden, ook als de prijzen sterk dalen.

Het vervroegd uitbetalen van toeslagrechten heeft vooral impact bij melkveehouders en akkerbouwers. Hoewel het er nu nog niet echt naar uitziet dat melkveehouders in acute geldnood komen, lijkt een daling van de prijzen wel op handen.

Opkoopregeling

In de akkerbouw zal prijspijn eerder gevoeld worden. Met name consumptie-aardappeltelers dreigen een zwaar afzetseizoen tegemoet te gaan met 1 miljoen ton bewaaraardappelen waarvoor geen plek is. Niet voor niets sluit Schouten een opkoopregeling niet op voorhand uit.

Een goede keuze van Schouten is ook uitbreiding of verruiming van de GMO-regeling voor sierteelt. Die sector zit in acute problemen door het nagenoeg geheel wegvallen van de vraag. Om de bloemen en planten te laten doordraaien moet de teler er geld bij leggen; via de GMO-regeling kan er alsnog een vergoeding voor uitrollen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.