LNV: akkoord over stikstof met Landbouw Collectief

Foto: ANP
Foto: ANP

Het ministerie van landbouw (LNV) en het Landbouw Collectief hebben een akkoord bereikt over de aanpak van de stikstofproblematiek. Dat meldde landbouwminister Carola Schouten dinsdagavond 17 december. Ze deed dit tijdens de behandeling van de Spoedwet aanpak stikstof.

Maandagochtend zaten vertegenwoordigers van het Landbouw Collectief samen met minister Schouten en premier Mark Rutte aan het ontbijt in het Catshuis. Na afloop waren zowel Schouten als de voorzitter van het Collectief, Aalt Dijkhuizen, positief over het besprokene tijdens het ontbijt. Dijkhuizen zei een en ander te gaan voorleggen aan de aangesloten organisaties bij het Landbouw Collectief.

In de loop van woensdag 18 december komt de minister in de met een brief aan de Tweede Kamer over de afspraken. Dan zal meer bekend worden over de inhoud van de afspraken.

Inhoud afspraken nog niet bekend

Een goed ingewijde bron rond het kabinet meldde dat er goede afspraken zijn gemaakt tussen partijen met duidelijke uitgangspunten. Het Landbouw Collectief was niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens de Haagse bron kan op dit moment verder inhoudelijk nog niets naar buiten gebracht worden, omdat beide partijen het akkoord nog moeten ondertekenen. Ook dat zal waarschijnlijk woensdag 18 december plaatsvinden.

‘Afspraken kunnen druk van de ketel halen bij boeren’

Het ministerie van landbouw lijkt zeer content met de afspraken die zijn gesloten met het Landbouw Collectief. De afspraken zullen naar verwachting van een betrokkene bij de onderhandelingen de druk van de ketel kunnen halen bij boeren. Er zou sprake zijn van ‘een mooie deal’.

Voermaatregelen, beweiden en verdunnen drijfmest

Tijdens het debat in de Eerste Kamer zei landbouwminster Schouten al dat ze met het Landbouw Collectief afspraken heeft gemaakt dat voermaatregelen samenhangen met het beweiden en het verdunnen van drijfmest met water bij het uitrijden. De precieze voermaatregelen wil Schouten in overleg met het Collectief uitwerken.

Met Collectief zijn volgens ledenblad Nieuwe Oogst van LTO Nederland afspraken gemaakt dat er geen gedwongen opkoop of generieke krimp van de veestapel zal komen. Wel zou er afgesproken zijn dat er extra geld komt voor maatregelen die boeren moeten nemen.

Schouten kon tijdens het debat in de Eerste Kamer nog geen duidelijkheid geven over het innemen van varkens-, fosfaat- of pluimveerechten bij extern salderen. De minister zei dat dit juridisch ingewikkeld is en dat hier later een besluit over wordt genomen. Eerder deze week werd duidelijk dat dit punt bij coalitiepartijen ook gevoelig ligt.

‘Geen vergunningplicht beweiden en bemesten’

In het akkoord zou ook zijn opgenomen dat voor beweiden en bemesten geen vergunningplicht komt. Over dit onderwerp komt de Commissie Remkes nog dit jaar met een adviesrapport aan het kabinet. Daarnaast zal het Collectief nauw betrokken worden bij de regionale aanpak, om te voorkomen dat gebieden worden ‘leeggekocht’.

Schouten zei eerder al dat ze de wens van het Collectief om alle stikstofruimte die vrijkomt bij de landbouwmaatregelen alleen beschikbaar mag komen voor de landbouw, niet waar kan maken.

FDF: er is nog geen akkoord

Farmers Defence Force reageert dat de berichtgeving van Nieuwe Oogst niet klopt. De organisatie spreekt van onvolledige informatie die niet actueel is. FDF zegt dat er slechts een principe-akkoord is. “Een aantal voor FDF erg belangrijke zaken zijn nog niet uit onderhandeld en hierover bestaat zeker nog geen akkoord!”, laat het FDF-bestuur in een verklaring weten.

Het bestuur is zwaar teleurgesteld dat de afspraken in het Collectief zijn geschonden, nu er vroegtijdig informatie naar buiten zou zijn gebracht.

De laatste puntjes worden nog op de i gezet

POV-voorzitter Linda Janssen benadrukt eveneens dat er geen akkoord is. Ze verwijt het ministerie van landbouw bewust te framen dat er een akkoord zou zijn.

ZLTO laat weten dat het Landbouw Collectief dichtbij en deal is. “De laatste puntjes worden nog op de i gezet”, aldus ZLTO. De organisatie verwacht dat het collectief vandaag 18 december met een verklaring zal komen. “Voor (Z)LTO geldt dat acties morgen weinig zinvol lijken. Boeren die hier anders over denken adviseren wij de acties publieksvriendelijk te houden en het positieve sentiment onder burgers voor onze sector vast te houden”, aldus de verklaring van ZLTO.

Naar verwachting worden de details van het akkoord woensdag 18 december officieel bekendgemaakt.

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer