Doorgaan naar artikel

LNV begrenst eiwitgehalte krachtvoer

Als er in augustus aanleiding voor is, kunnen er nog beperkte wijzigingen worden doorgevoerd in de normen van de regeling, schrijft landbouwminister Carola Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer. - Foto: ANP

Als er in augustus aanleiding voor is, kunnen er nog beperkte wijzigingen worden doorgevoerd in de normen van de regeling, schrijft landbouwminister Carola Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer. - Foto: ANP

De maximale hoeveelheid ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee wordt vanaf september begrensd in het kader van stikstofreductie.

Landbouwminister Carola Schouten heeft de conceptregeling waarin dit geregeld wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. De regeling loopt van 1 september tot 1 januari 2021 en moet een reductie van de stikstofdepositie van 1,2 mol/ha/jaar opleveren.
Melkveehouders mogen in deze periode geen krachtvoeders op het erf hebben waarin meer ruw eiwit zit dan de maximale norm. Voor enkele producten, waaronder bierbostel en tarwegistconcentraat, wordt een uitzondering gemaakt.

2018 als referentiejaar

De reductie van het ruwe eiwitgehalte wordt bepaald aan de hand van referentiejaar 2018. Over dat jaar zijn de meest recente definitieve cijfers vastgesteld. In dat jaar was er sprake van een relatief hoog ruw eiwitgehalte in het ruwvoer en een laag gehalte aan ruw eiwit in het krachtvoer. De gehalten worden gebaseerd op de grondsoort.

Variërende normen

De normen variëren van 164 gram ruw eiwit per kilo krachtvoer voor bedrijven met een melkproductie tot 14.000 kilo per hectare veengrond, tot 192 gram per kilo krachtvoer voor bedrijven met meer dan 20.000 kilo melk per hectare op lössgrond. Wanneer bedrijven door de aangescherpte normen onder de kritische grens van 155 gram ruw eiwit per kilo voer in het rantsoen komen, kan er een uitzondering worden gemaakt om te voorkomen dat de diergezondheid in gevaar komt.

De ontwikkeling van het ruw eiwitgehalte in het ruwvoer van 2020 wordt in de gaten gehouden. Als er in augustus aanleiding voor is, kunnen er nog beperkte wijzigingen worden doorgevoerd in de normen van de regeling, schrijft landbouwminister Carola Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie gaat er vanuit dat de maatregel uitvoerbaar is voor melkveebedrijven en geen productiederving tot gevolg heeft.

Afspraken met sector over stikstofreductie via voerspoor

Het kabinet hoopt voor 2021 en daarna afspraken te kunnen maken met de sector over stikstofreductie via het voerspoor, gebaseerd op het totale rantsoen. Voor de korte termijn bleek dit niet mogelijk omdat de reductie inboekbaar moet zijn in Aerius, omdat nieuwe vergunningen hierop gebaseerd zijn. Voorwaarde hierbij is dat de stikstofreductie ook daadwerkelijk gerealiseerd moet zijn en dat het op gebiedsniveau inzichtelijk is. Dat kon met het voorstel van het Landbouw Collectief niet gerealiseerd worden volgens LNV.

Stikstofmaatregelen voor de korte termijn

Het kabinet heeft eerder aangekondigd in 2020 voor de korte termijn stikstofmaatregelen te nemen, zoals het langzamer rijden op de snelweg en de reductie van uitstoot via het voerspoor om de woningbouw weer vlot te trekken. Via de voermaatregelen zou in 2020 0,6 kiloton emissiereductie geboekt moeten worden. Omdat de periode waarin dit nu kan gebeuren – van september tot en met december – maar kort is, is dit teruggebracht naar 0,2 kiloton.

Beheer
WP Admin