LNV draait vaak op voor proceskosten fosfaatzaken

Het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel blijkt dure wetgeving te zijn voor LNV. Er is al € 1,3 miljoen aan proceskosten fosfaatzaken uitbetaald.

Ondanks dat boeren bij de fosfaatwetgeving relatief weinig in het gelijk worden gesteld wordt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wel vaak veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Dat blijkt uit een gehonoreerd WOB-verzoek om inzage te krijgen in de uitbetaalde proceskosten.

Via uitvoeringsorganisatie RVO.nl is tussen 2017 en mei 2020 aan veehouders, die hebben geprocedeerd tegen het fosfaatreductieplan, ruim € 468.000 uitgekeerd. Over gerechtelijke procedures tegen het fosfaatrechtenstelsel heeft RVO.nl tussen 2018 en mei 2020 een kleine € 836.000 betaald aan veehouders voor de gemaakte proceskosten. Alleen al in 2019 gaat het om meer dan € 560.000.

Hiermee zijn we er nog lang niet

Honderden zaken wachten op behandeling

Dit is overigens maar een ‘tussenstand’. Er liggen nog vele honderden rechtszaken over het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel te wachten op behandeling. De kans dat de kosten nog substantieel zullen stijgen voor de overheid is niet denkbeeldig.

Een ervaren advocaat in agrarisch rechtszaken, Peter Goumans, heeft dit in zijn lange carrière nog nooit meegemaakt. Goumans: “Dergelijke hoge vergoedingen voor proceskosten aan boeren die procederen tegen wetgeving kan ik me niet herinneren. En hiermee zijn we er nog lang niet. Er liggen nog heel veel zaken te wachten op behandeling en daar zitten volgens mij ook nog heel complexe zaken bij die extra kostbaar zijn.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.