Doorgaan naar artikel

LNV geeft iets meer onderbouwing voermaatregel prijs

Veevoerdeskundige Piet van der Aar constateert dat een groter deel van de voermaatregel is gebaseerd op schattingen dan hij veronderstelde. - Foto: Koos Groenewold

Veevoerdeskundige Piet van der Aar constateert dat een groter deel van de voermaatregel is gebaseerd op schattingen dan hij veronderstelde. - Foto: Koos Groenewold

Veevoerdeskundige Piet van der Aar begrijpt nu beter hoe het ministerie tot de onderbouwing is gekomen.

Een dag nadat het miniserie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de voermaatregel terugtrok, komt hetzelfde departement met extra uitleg over de onderbouwing ervan.

Vragen deels beantwoord met extra uitleg

Veevoerdeskundige Piet van der Aar snapt, met deze informatie in de hand, nu beter hoe het ministerie tot de onderbouwing is gekomen. Hij dook eerder in de materie, als onderzoeker voor Stichting Agrifacts. Een aantal van de vragen die hij bij de onderbouwing van de maatregel heeft, zijn voor een deel beantwoord. “Maar het is natuurlijk wel een beetje mosterd na de maaltijd. Goed dat het ministerie nu meer openheid biedt, maar deze cijfers had ik graag eerder gezien. Dan had er een veel constructievere discussie rondom de voermaatregel plaats kunnen vinden. Hopelijk gebeurt dat wel in de toekomst.”

Schattingen

Van der Aar constateert dat een groter deel van de maatregel is gebaseerd op schattingen dan hij veronderstelde. “Ook zijn de vochtrijke bijproducten, bijvoorbeeld bierbostel, niet meegerekend. Dat verklaart het verschil tussen de norm op zand en löss die ik eerder niet kon verklaren. Het ministerie kwam uit op 200 gram eiwit per kilo droge stof, mijn berekeningen kwamen uit op 204 gram, op basis van de cijfers van het CBS.”

Weidegang

Verder komt Van der Aar tot de constatering dat het ministerie ervan uit gaat dat ook in december koeien 10 dagen per maand buiten lopen. “De cijfers zijn gebaseerd op jaargemiddelden. Daar zitten stal- en weideperioden in. Nu worden dus de gehaltes van een heel jaar uitgesmeerd over de laatste 4 maanden. Juist in de stalperioden wordt eiwit gebruikt om bij te sturen.”

De andere vragen van de veevoerdeskundige zijn nog altijd onbeantwoord. “Er is geen rekening gehouden met eiwitkwaliteit in het voer bij de regeling. Ook is er een denkfout gemaakt bij het omrekenen van eiwitgehalte op rantsoenniveau naar krachtvoer.”

Beheer
WP Admin