LNV: geld aan voormalige Veldleeuwerik-groepen

30-06-2020 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt subsidie beschikbaar aan akkerbouwers die hebben mee gedaan aan het voormalige Veldleeuwerik-project.

Voor iedere Veldleeuwerik-groep is maximaal € 4.000 beschikbaar, exclusief btw. Het ministerie trekt hier maximaal € 100.000 voor uit.

Project stopte per 1 januari 2020

Veldleeuwerik was een duurzaamheidsproject voor de akkerbouw en stopte per 1 januari 2020 omdat het de financiering niet meer rond kreeg. Er deden het laatste jaar 350 akkerbouwers aan mee, verdeeld over 38 regiogroepen. Nederland telt ongeveer 12.000 akkerbouwbedrijven. Deelnemende akkerbouwers stelden individuele plannen op voor de verbetering van de duurzaamheid op hun bedrijven.

Ervaringen behouden

Het beëindigen van Veldleeuwerik was voor LNV reden om onderzoek te doen naar een mogelijk vervolg om de ervaringen te behouden die zijn opgedaan in Veldleeuwerik. Uit het onderzoek werd duidelijk dat de meeste partijen en telers vonden dat het project geen meerwaarde meer had. Dit omdat telers zich met het Veldleeuwerik-certificaat niet konden onderscheiden ten opzichte van andere telers op de afzetmarkt. Met andere certificaten is dat wel mogelijk. Maar de deelnemers waardeerden het wel om samen te werken in groepen aan duurzaamheid.

Duurzaam praktijknetwerk

Daarom stond in het onderzoek de aanbeveling om Veldleeuwerik om te zetten in een duurzaam praktijknetwerk voor de akkerbouw. Eind 2020 moet daar een plan van aanpak voor zijn gemaakt. In de zomer van 2021 moet het praktijknetwerk van start gaan. Daarin werkt LNV samen met de Brancheorganisatie Akkerbouw en de Stichting Stimuland.

Om de voormalige Veldleeuwerik-groepen door te kunnen laten gaan tot het praktijknetwerk is opgezet, geeft LNV de bijdrage van maximaal € 4.000. Belangstellenden kunnen zich melden bij Stimuland. LNV heeft Matthé Elema, de voormalige directeur van de BO-Akkerbouw, benoemd als kwartiermaker. Elema begeleidt de oprichting van het netwerk.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Meer over


Beheer