LNV heeft rekenmethode voermaatregel niet vastgelegd

30-07-2020 | Laatste update op 11-01 | |
Geesje Rotgers van AgriFacts (links) en advocaat Marjan Peters voor aanvang van het kort geding over de veevoermaatregelen waarmee het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de stikstofuitstoot terug wil dringen. - Foto: ANP/Remko de Waal
Geesje Rotgers van AgriFacts (links) en advocaat Marjan Peters voor aanvang van het kort geding over de veevoermaatregelen waarmee het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de stikstofuitstoot terug wil dringen. - Foto: ANP/Remko de Waal

Agrifacts en Stikstofclaim gaan met het ministerie van LNV om tafel om duidelijkheid te krijgen over de rekenexercitie die LNV heeft gebruikt voor de voermaatregel.

Opvallend is dat de rekenmethodiek door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) niet vastgelegd blijkt te zijn, met behulp van de verantwoordelijke ambtenaar moet een en ander geconstrueerd worden. In elk geval zullen er niet meer documenten worden verstrekt door LNV, zoals beide stichtingen eisten.

Dat is de uitkomst van het kort geding dat Agrifacts en Stikstofclaim aanspanden. De vordering in de rechtszaak dat LNV meer documenten zou moeten overleggen werd door de advocaten van Agrifacts en Stikstofclaim uiteindelijk ingetrokken. Er komt geen uitspraak.

De inzet van het kort geding was dat LNV niet alle informatie had overlegd over de berekeningen die hebben geleid tot de invulling van de voermaatregel. Stikstofclaim en Agrifacts eisten voor de rechtbank Den Haag dat dat alsnog zou gebeuren.

Geen oordeel over voermaatregel

Meteen aan het begin van de zitting maakte rechter Hoekstra-Van Vliet duidelijk dat het in deze zaak alleen gaat over het beschikbaar stellen van de benodigde informatie. “Er komt vandaag geen oordeel over de voermaatregel op zich”, aldus de rechter.

Tijdens de zitting benadrukten de advocaten van Agrifacts en Stikstofclaim dat de beide stichtingen op basis van de aangeleverde informatie niet in staat zijn de noodzakelijke berekeningen door te voeren. “De gevolgen zijn voor de melkveehouders wel heel groot. Ze moeten hun voermanagement aanpassen en kunnen nu hun bouwplan niet meer bijstellen. Kortom ze hebben niet kunnen anticiperen op de voermaatregel”, aldus advocaat Marjan Peters van Benthem Gratama Advocaten.

Hierop herhaalde de rechter dat het nu niet inhoudelijk gaat over de voermaatregel, maar uitsluitend over de overlegde documenten. De boerenorganisaties willen met name inzicht in de BIN-gegevens (Bedrijveninformatienet) van de 300 bedrijven waarop LNV de categorisering in negen categorieën in de voermaatregel heeft gebaseerd.

De opmerking van Agrifacts-woordvoerder Geesje Rotgers dat de BIN-cijfers van 300 bedrijven niet representatief kan zijn voor 16.000 melkveehouderijen werd door de rechter eveneens als niet terzake doende weggewoven. “Het gaat hier uitsluitend over de overlegde gegevens, niet over de inhoud van de voermaatregel.”

Cijfers eigendom van Wageningen UR

Volgens LNV zijn alle beschikbare gegevens overlegd aan de stichtingen. De BIN-cijfers zijn niet in bezit van LNV maar zijn eigendom van Wageningen UR voor wetenschappelijk onderzoek. “Bovendien zijn dat individuele bedrijfsgegevens die niet zomaar naar buiten gebracht mogen worden”, vult advocaat Hans Besselink van Pels Rijcken aan.

Ook de manier waarop LNV de CBS- en BIN-cijfers gebruikt heeft voor de berekening die geleid heeft tot de invulling van de voermaatregel is niet beschikbaar. Volgens LNV is de methode van berekening niet gedocumenteerd. “Is dat dan niet reproduceerbaar, de methodiek van de ambtenaren die deze berekening gemaakt hebben?”, vroeg rechter Hoekstra-Van Vliet. “Voor regelgeving is draagvlak belangrijk, dat krijg je alleen door proactief informatie te verstrekken. Dat lijkt me heel verstandig.”

Tegen Agrifacts en Stikstofclaim zei de rechter nog tijdens de zitting niet overtuigd te zijn dat LNV informatie heeft achtergehouden. Daarmee is het gezamenlijk om tafel gaan van LNV met de stichtingen voor de laatsten het hoogst haalbare.

Na een schorsing, waarin partijen overleg voerden, werd duidelijk dat het gesprek over de rekenexercitie om tot de tabel te komen gaat plaatsvinden. Op welke termijn is niet bekend, de betreffende ambtenaar is op vakantie.

Uiteindelijk trokken de advocaten van Agrifacts en Stikstofclaim hun vordering in, toen de rechter liet blijken dat haar uitspraak ‘ultrakort’ zou zijn. Een volledig gedocumenteerd vonnis was dus niet te verwachten.

Beukema
Eric Beukema RedacteurBeheer