LNV-ministerie: maismelding flexibel genoeg

Inzaaien van mais. - Foto: Frank Uijlenbroek
Inzaaien van mais. - Foto: Frank Uijlenbroek

Het ministerie van LNV vindt niet dat de flexibiliteit van het bouwplan van boeren op zand en löss ingeperkt wordt door de verplichting maispercelen al voor 16 februari te moeten aanmelden bij RVO.

Dat meldt LNV-minister Carola Schouten op Kamervragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders. De minister vindt dat er genoeg flexibiliteit is, omdat boeren tot 15 maart de tijd hebben om de melding maisperceel om te zetten naar een ander gewas.

Praktijksituaties

Lodders legde in haar Kamervragen de minister enkele praktijksituaties voor, en vroeg de minister daarop te reageren. Bijvoorbeeld, een teler zaait bieten of aardappelen op een perceel, maar die vriezen begin mei af. Omdat zo laat in het seizoen dan eigenlijk alleen nog mais laat gezaaid kan worden, fungeert mais vaak als backup-gewas voor mislukte teelten. Op Lodders’ vraag of de minister daarmee bekend is en of ze het mogelijk gaat maken of telers na een mislukte teelt alsnog mais mogen inzaaien, antwoord de minister dat ze met de praktijkvoorbeelden bekend is en dat telers tot 15 maart de mogelijkheid hebben een maismelding om te zetten naar een ander gewas. Dit is echter geen antwoord op de vraag die Lodders stelde.

Extra lasten

Schouten zegt verder dat ze altijd bereid is het gesprek te voeren met boeren over hun ervaringen in de praktijk, maar dat ze nu niet in overweging neemt het ontwerpbesluit te gaan herzien. Het komt er dus op neer dat als een teelt mislukt door extreme weersomstandigheden, de teler op dat betreffende perceel niet alsnog mais mag gaan telen, omdat dat perceel voor 15 februari niet is aangemeld als maisperceel.

Schouten erkent ook dat de maatregel de uitruil van gronden tussen akkerbouwers en veehouders bemoeilijkt, maar gaat daar verder niet op in. Het ministerie bevestigt tot slot dat de maismelding leidt tot extra administratieve lasten voor de boer. Voor de gehele sector raamt het ministerie die lasten op € 249.428.

Knuivers
Martijn Knuivers Redacteur
Meer overBeheer