LNV niet aansprakelijk voor schade PAS-melders

Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

De Nederlandse staat is wat het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) betreft niet aansprakelijk voor schade van bedrijven met een PAS-melding.

Stichting Stikstofclaim (SCC) heeft een brief met die inhoud ontvangen van het ministerie, in antwoord op de aansprakelijkstelling van die organisatie.

Stikstofclaim heeft juriste Franca Damen een brief laten sturen waarin uit de doeken wordt gedaan welke problemen boeren ervaren in de huidige stikstofcrisis. Volgens SCC is de overheid in gebreke gebleven doordat geen passend beoordelingskader is ontwikkeld. Daarmee duidt de juriste onder andere op bedrijven die zonder vergunning zitten en op de onzekerheid rondom legalisatie. Ook wordt de onzekerheid rondom een vergunningplicht voor beweiden en bemesten aangekaart.

Wat betreft het ministerie is het (opnieuw) aanvragen van een vergunning onvoldoende om de staat aansprakelijk te stellen.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.