LNV: onvoldoende mestverwerking en exportmogelijkheden

07-10-2022 | |
De mestexport en mestverwerking zal toenemen als gevolg van het verlies van de derogatie en de bijgevoegde aanscherping van het mestbeleid. Foto: Bert Jansen
De mestexport en mestverwerking zal toenemen als gevolg van het verlies van de derogatie en de bijgevoegde aanscherping van het mestbeleid. Foto: Bert Jansen

Het ministerie van landbouw verwacht dat er onvoldoende mestverwerkingscapaciteit en exportmogelijkheden zijn om het gehele mestoverschot te kunnen plaatsen bij verlies van de derogatie.

Dat schrijft landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer. Hij voorziet dat dit grote impact zal hebben op de Nederlandse landbouw en dat tegelijkertijd de milieukwaliteit kan verslechteren vanwege meer kunstmestgebruik, meer gebruik van fossiele brandstoffen en een hogere CO2-uitstoot.

Toename mestexport en mestverwerking

LNV gaat er wel vanuit dat er een flinke druk op de mestmarkt zal komen, waarbij niet alleen melkveehouders en varkenshouders, maar ook pluimveehouders mogelijk te maken krijgen met hogere mestafzetkosten. De mestexport en mestverwerking zal toenemen als gevolg van het verlies van de derogatie en de bijgevoegde aanscherping van het mestbeleid. Op dit moment wordt hoofdzakelijk fosfaatrijke dikke fractie naar Duitsland, Frankrijk en België geëxporteerd. LNV gaat er vanuit dat ook stikstofrijke meststoffen buiten de Nederlandse landbouw afgezet zal gaan worden. “Ook zullen verwerkingsroutes als verbranding van mest, of biologische zuivering van mest, die de stikstof omzetten naar N2-gas, belangrijker worden”, voorziet het ministerie.

Vele onzekerheden nog rondom derogatie

Hoe groot de gevolgen precies zijn van het verlies van derogatie kan LNV nog niet inschatten vanwege de vele onzekerheden rondom de precieze invulling van de bufferstroken en de aanwijzing van de ‘door nutriënten vervuilde gebieden’. De omvang hiervan is van invloed op de snelheid waarmee de hoogte van de derogatie wordt afgebouwd, en op het areaal van Nederland waar de totale bemestingsnormen met 20% verlaagd worden vanaf 2025.

De Tweede Kamer heeft het ministerie gevraagd om een impactanalyse te maken over het verlies van derogatie. Dat gaat gebeuren. Terug naar de onderhandelingstafel of versoepelen van de aangekondigde regels is volgens Adema niet mogelijk.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer