Doorgaan naar artikel

LNV schermt gegevens slachterij af vanwege dreiging

Actiegroep voert actie bij een slachterij in december 2020. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten gegevens van een slachthuis af te schermen vanwege het ‘gevaar van buitensporige acties van dierenactivisten’. - Foto: ANP premium

Actiegroep voert actie bij een slachterij in december 2020. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten gegevens van een slachthuis af te schermen vanwege het ‘gevaar van buitensporige acties van dierenactivisten’. - Foto: ANP

Acties van dierenactivisten en uitgebreide media-aandacht voor vermeende misstanden in slachterijen, leiden ertoe dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geen gegevens van slachterijen meer openbaar maakt waar met camerabeelden verboden handelingen zijn vastgesteld.

Dat blijkt uit een beslissing over een verzoek om openbaarmaking van gegevens over een slachthuis.

Bij de openbaarmaking van gegevens worden persoonsgegevens meestal afgeschermd. Ambtenaren die hun naam wel bekend maken als ze in functie controles of inspecties uitvoeren worden in de openbaarmaking van stukken beschermd door hun namen onleesbaar te maken.

Het ministerie besluit ook gegevens van een slachthuis af te schermen, onder andere vanwege het ‘gevaar van buitensporige acties van dierenactivisten’ en de mogelijkheid dat handelsrelaties vanwege de publiciteit voor andere leveranciers kiezen.

‘Reële dreiging dierenactivisme’

Voorbeelden van buitensporige acties van dierenactivisten zijn een brandstichting bij een eendenslachterij in Ermelo in mei 2020, de bezetting van een kalverslachterij in september van dit jaar en de blokkade van een slachterij in Boxtel in maart van dit jaar. Er is, zegt het ministerie, ‘sprake van een reële dreiging van dierenactivisme’.

Handelsrelaties onder druk

Dat handelsrelaties onder druk komen door openbaarmaking van gegevens is gebleken bij de commotie over slachterij Gosschalk in Epe. Verschillende grote afnemers besloten toen hun contract met het bedrijf te beëindigen. Dus besluit LNV-minister Carola Schouten in het geval waarop het verzoek betrekking heeft anders. “Openbaarmaking van informatie die herleidbaar is naar de specifieke slachterij, leidt tot onevenredige financiële benadeling van deze slachterij waarop de gegevens betrekking hebben”, aldus de minister.

De betrokken anonieme geiten- en schapenslachterij is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gewaarschuwd naar aanleiding van camerabeelden van 25 en 26 november 2019. Het bedrijf heeft dieren aan de staart vastgepakt en voortgedreven. De waarschuwing heeft ook betrekking op het ontsnappen van dieren uit de slachterij.

Beheer
WP Admin