LNV scherpt beleid nertsenhouderij aan om corona

Foto: ANP
Foto: ANP

Het ministerie van landbouw heeft de maatregelen voor nertsenbedrijven aangescherpt vanwege het coronavirus.

Pelsen en kadavers mogen Nederland niet uit tot het moment dat het bedrijf waarvan zij vandaan komen volledig leeg is en in die periode niet positief is getest.

Daarnaast gelden er aangescherpte regels voor de pelsperiode. Nertsenhouders en eigenaren van pelscentra moeten ervoor zorgen dat de pelsen en kadavers van een nertsenhouderij altijd gescheiden zijn van die van andere bedrijven. Ook moeten pelsen en kadavers direct kunnen worden getraceerd.

Lees onderaan in dit artikel: Stegeman: nertsensector loopt op zijn eind, risico’s zeer klein

Aanvullende maatregelen bedrijven in risicogebied

De vijf nog resterende bedrijven in het risicogebied in Zuidoost-Nederland die binnen een straal van 10 kilometer van een besmet bedrijf liggen, krijgen daarnaast nog aanvullende maatregelen. Voor deze bedrijven geldt een vervoersverbod van nertsenkadavers en -vellen, waardoor het pelsproces volledig op het bedrijf moet plaatsvinden. Voor medewerkers gelden bovendien een extra aangescherpt hygiëneprotocol.

Wanneer een bedrijf niet de mogelijkheid heeft om zelf te pelsen moet bij de NVWA een ontheffing worden aangevraagd voor vervoer naar een pelscentrum. Uitgangspunt hierbij is dat kadavers en natte vellen het risicogebied niet mogen verlaten tot het moment dat alle dieren op het primaire bedrijf zijn gedood en de laatste gedode dieren negatief zijn getest op corona.

“Alle nertsen op de bedrijven in het risicogebied worden tijdens de pelsperiode gedood”, schrijft Schouten. Sommige bedrijven in de rest van Nederland houden nog fokdieren aan zolang er geen duidelijkheid is over het wetsvoorstel dat de nertsenhouderij vanaf 2021 verbiedt. Sectororganisaties verwachten dat bij snelle duidelijkheid over de wet en de nadeelscompensatieregeling, alle dieren voor eind december op de bedrijven zijn gedood en afgevoerd.

Advies OMT-Z niet veranderd

Het Outbreak Management Team-Zoönosen (OMT-Z) heeft naar aanleiding van de situatie in Denemarken opnieuw advies gegeven over de situatie in Nederland. De risicosituatie in Nederland is volgens het OMT-Z niet veranderd ten opzichte van augustus. Wel moeten bedrijven die besluiten dieren aan te houden wekelijks melden hoeveel dieren ze hebben. Ook moeten zij in het kader van early warning wekelijks kadavers of monsters van levende dieren laten testen op Covid-19.

Droge huiden niet vernietigd bij besmetting

Nertsenbedrijven die besmet worden verklaard met het coronavirus Covid-19 worden geruimd. Ook de kadavers en onbewerkte huiden (natte vellen) van een besmet bedrijf worden daarbij vernietigd. “Omdat door het droogproces het virus voldoende wordt geïnactiveerd, worden huiden die het volledige droogproces al hebben gehad en huiden die in het droogproces zitten als veilig beschouwd en worden deze niet overgenomen en vernietigd”, schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn momenteel nog 57 nertsenbedrijven in bedrijf, 69 bedrijven zijn besmet verklaard en geruimd.

NVWA-IOD: geen aanwijzing voor opzettelijke besmetting

Naar aanleiding van geruchten dat er mogelijk opzet in het spel zou zijn bij het grote aantal besmette bedrijven, heeft de NVWA-IOD onderzoek gedaan. Dit heeft geen informatie opgeleverd die wijst op een opzettelijke besmetting van nertsen door houders, schrijven Schouten en De Jonge. Het onderzoek is daarom afgesloten.

Kamerdebat

De Tweede Kamer debatteert woensdagavond 11 november over nertsen en het coronavirus. De oppositie wil de nertsenhouderij nog deze maand verbieden.

Lees verder onder de tweet

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.