Doorgaan naar artikel

LNV schrapt veevoermaatregel definitief

Foto: ANP

Foto: ANP

De voorgenomen voermaatregel waarin het maximale eiwitgehalte in krachtvoer wordt begrensd, wordt definitief geschrapt. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten besloten.

“Uit de feiten blijkt dat de maatregel niet werkt en een maatregel die niks oplevert, ga ik niet invoeren”, zegt Schouten als toelichting op haar besluit.

Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat de eiwitgehaltes in voorjaarskuilen dit jaar structureel lager zijn dan in referentiejaar 2018, met uitzondering van op veengronden. Dit komt door de droogte.

“Om toch te kunnen voorzien in de eiwitbehoefte van de dieren is het nodig om eiwitrijker krachtvoer te geven, wat betekent dat de normen uit de voorgenomen tijdelijke wijziging van de Regeling diervoeders 2012 naar boven bijgesteld zouden moeten worden. Het (inrekenbare) stikstofeffect van de regeling zou hierdoor teniet worden gedaan. Om deze reden heb ik besloten af te zien van de voorgenomen tijdelijke regeling en deze dus in zijn geheel niet door te voeren”, schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Niet gezwicht voor acties van boeren

In haar toelichting benadrukt Schouten dat ze niet gezwicht is voor de acties van boeren. “Dan had ik dit wel eerder kunnen besluiten en een veel rustigere zomer kunnen hebben. Dit besluit is echt gebaseerd op feiten”, zegt Schouten.

Lees ook: Boeren blij met schrappen voermaatregel

Stikstofruimte uit warme sanering varkenshouderij

Met de voermaatregel zou een stikstofreductie van 1,2 mol/ha/jaar gerealiseerd moeten worden. Om de huizenbouw en zeven infrastructurele projecten in dit jaar toch uit te kunnen voeren, wordt de stikstofreductie die de warme sanering varkenshouderij oplevert, naar verwachting 5 mol/ha/jaar nu benut.

Daar komt bij dat de vergunningverlening sowieso wat vertraging oplevert, waardoor veel vergunningen toch in 2021 pas gegeven zullen worden. Volgens Schouten gaat het om enkele weken vertraging. Nu worden vergunningen nog vooral opgegeven op de stikstofwinst die wordt geboekt door het verlagen van de snelheid.

Doelen voor stikstofreductie niet van tafel

Met het schrappen van de voermaatregel is de stikstofreductiedoelstelling voor de veehouderij niet van tafel, benadrukt Schouten. Ze wil met de constructief meedenkende partijen, ze noemt nadrukkelijk LTO en NAJK, aan tafel om tot een reductiepakket te komen voor de lange termijn.

“Deze partijen hebben tot laatst toe meegedacht aan een alternatief plan. Ik zie dat ook als de manier om verder te komen in dit dossier. Dialoog is de manier waarop we dit dossier moeten aanpakken”, zegt Schouten.

Dat het voerspoor hier deel van uitmaakt, sluit Schouten niet uit. Daarbij zal wel gekeken worden naar het totale rantsoen en niet alleen naar krachtvoer. Boeren en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in de maatregel die 1 september in zou moeten gaan, worden niet gecompenseerd.

In mei al aandacht voor ruwvoerkwaliteit

Het ministerie gaf bij de bekendmaking van de regeling in mei al aan dat de maximale eiwitgehaltes van het krachtvoer aangepast konden worden als daar op basis van de ruwvoerkwaliteit aanleiding voor zou zijn. Die doorrekening van de ruwvoerkwaliteit is nu dus door WUR afgerond, met als gevolg dat veevoermaatregel van tafel gaat.

Tegen de voermaatregel was veel verzet vanuit de sector. Op aandringen van de Tweede Kamer rekent Planbureau voor de Leefomgeving het sectorplan en het voorstel van de sector door. De uitkomsten van dit onderzoek worden later deze week verwacht.

Kritiek van oppositiepartijen

Oppositiepartijen GroenLinks en SP zijn niet te spreken over de gang van zaken. Beiden hebben een debat aangevraagd.

SP’er Frank Futselaar spreekt van ‘ontzettend gepruts’. “Vijftien maanden na de uitspraak van de rechter heeft dit kabinet nog nauwelijks echte stappen gezet om het stikstofprobleem aan te pakken.”

Laura Bromet (GroenLinks) vindt het goed dat de voermaatregel wordt ingetrokken als blijkt dat deze niet werkt. “Het was weer typisch een technische maatregel, die wordt voorgesteld als echte politieke keuzes niet gemaakt worden.”

Volgens Bromet is krimp van de melkveestapel onontkoombaar. Ze benadrukt dat dit niet hoeft te betekenen dat álle melkveehouders dieren moeten inleveren. “Laten we beginnen bij de bedrijven zonder opvolger, die willen stoppen. Dat zal de overheid zeker geld kosten, want de rechten die ze hebben, zullen keurig betaald moeten worden.”

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin