Doorgaan naar artikel

LNV wil met keten werken aan groei biologische consumptie

Nederland heeft de ambitie om het huidige biologisch landbouwareaal van 4% te vergroten naar 15% in 2030.

Geüpdatet op:
Nieuws
Agri
Sustainable food
Foto: Koos Groenewold premium

Foto: Koos Groenewold

Nederland heeft de ambitie om het huidige biologisch landbouwareaal van 4% te vergroten naar 15% in 2030. Om de biologische landbouw te versterken is voor 2023 en 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds. Dit staat in het Biologisch Actieplan dat landbouwminister Piet Adema vandaag 19 december naar de Tweede Kamer stuurt.

Om te komen tot een areaal van 15% gaat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de sector en ketenpartijen aan de slag om biologische productie en consumptie te laten toenemen. Onder meer door een consumentencampagne, marktontwikkeling, de verlenging van het investeringsfonds waarmee boeren gemakkelijker financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologisch en het vergroten van kennis en innovatie via een kennisagenda.

Het Biologische Actieplan draagt volgens het ministerie bij aan de ontwikkeling naar een duurzaam voedselsysteem en aan de Green Deal van de EU. “Al jaren laten biologische boeren zien dat biologische landbouw een realistische en rendabele manier van verduurzaming is”, aldus Adema. “Daar ben ik echt ontzettend trots op. Met hun harde werk laten deze pioniers zien dat biologische landbouw een prachtige kans is voor boeren die duurzamer willen worden.”

Bewustwordingscampagne bij consumenten

De minister geeft wel aan dat de markt voor biologische landbouw nog klein is en dat de omschakelkosten hoog zijn. Het actieplan is een eerste stap om samen met de sector en de keten biologische landbouw een volwaardig deel van het Nederlandse voedselsysteem te maken. Er komt een nieuw team, met daarin vertegenwoordigers van LNV, de sector en andere geïnteresseerden, om de afzet van biologische producten in de diverse verkoopkanalen te vergroten. Ook ondersteunt LNV de sector bij een bewustwordingscampagne voor consumenten over biologische producten.

Toeleveranciers, verwerkers, supermarkten en banken spelen volgens LNV een essentiële rol bij het bereiken van een betere afzet en prijs. In het Landbouwakkoord zullen afspraken gemaakt worden met deze ketenpartijen die moeten leiden tot een omzetgroei van biologische producten en een betere prijs voor de boer.

Gunstige voorwaarden financiering

LNV verlengt het Investeringsfonds Duurzame Landbouw – waarmee boeren financiering met gunstige voorwaarden kunnen krijgen voor de omschakeling – in ieder geval tot en met juni 2023. Ook komt er een landelijke helpdesk waar boeren die willen omschakelen terecht kunnen met vragen over regelgeving, innovaties en financieringsmogelijkheden.

Op het gebied van grond herziet LNV het pachtsysteem, om langdurige pachtcontracten de nieuwe standaard te maken. Dat geeft boeren meer zekerheid om de omschakeling naar biologisch te maken. Ook zal het Rijksvastgoedbedrijf vanaf de zomer van 2023 financieel voordeel geven aan duurzamere pachters. Ten slotte wordt gekeken naar het gebruik van landschapsgrond – een tussenvorm van natuur – en landbouwgrond.

Van 4% naar 15% betekent een groei van ongeveer 80.000 hectare nu naar zo’n 300.000 hectare in 2030. Die groei moet volgens het plan voornamelijk komen uit de melkveehouderij en akkerbouw. Tegelijk is het actieplan niet alleen gericht op groei van het biologisch landbouwareaal, maar op de hele keten. Naast boeren, spelen ook handel, toeleveranciers en supermarkten en kennisinstellingen een grote rol.

Bionext: rol van markt cruciaal

Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, ziet het doel van 15% als haalbaar, mits iedereen – overheid, keten en consument, voor biologisch gaat. De rol van de markt is volgens Bionext cruciaal. “Als de markt er niet is, kan een omgeschakelde boer zijn producten niet kwijt.”

BioHuis: bio staat echt op de kaart met dit plan

Biologisch akkerbouwer Douwe Monsma laat namens het BioHuis, de vereniging van biologische boeren en tuinders, weten positief tegenover het plan te staan. “We zijn blij dat er nu een plan ligt. Daarmee staat bio echt op de kaart.”

Ondanks het feit dat veel biologische akkerbouwers een moeilijk jaar achter de rug hebben, ziet hij ruimte om de markt te laten groeien. “De verschillen in vraag en aanbod zijn over het algemeen niet heel groot”, aldus Monsma. Hoewel er in het plan nog veel moet worden ingevuld, is hij blij dat de overheid initiatief toont. Natuurlijk ziet ook hij het liefst zo concreet mogelijke maatregelen, maar het feit dat de overheid nu zelf een vinger aan de pols houdt, geeft vertrouwen.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin