Doorgaan naar artikel

Lobbyclubs: stikstofaanpak biedt geen zekerheid

Volgens LTO biedt de stikstofwet van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, weinig verrassingen. - Foto: ANP/ Laurens van Putten

Volgens LTO biedt de stikstofwet van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, weinig verrassingen. - Foto: ANP/ Laurens van Putten

Boerenorganisaties zijn teleurgesteld in de stikstofwet van het kabinet. Het voorstel biedt geen duidelijkheid voor bedrijven in de knel zijn gekomen of zoeken naar toekomstperspectief sinds het vallen van het PAS.

LTO Nederland mist oplossingen voor ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld maar nu zonder vergunning zitten, een deugdelijk systeem om stikstofreductie te registreren, en een nadruk op innovatie. De stikstofwet, die het kabinet dinsdag 13 oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, biedt voor LTO weinig verrassingen.

Legaliseren, registreren, reduceren. Dat is de enige route voor een eerlijk, effectief stikstofbeleid

Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland

Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland, had juist wel op een verrassing gehoopt, laat ze opschrijven op de website van de belangenbehartiger. “Legaliseren, registreren, reduceren. Dat is de enige route voor een eerlijk, effectief stikstofbeleid waarbij chaos wordt voorkomen. Helaas mist dat nog steeds in de vandaag gepresenteerde maatregelen,” aldus Elshof.

LTO: oplossing voor PAS-melders ontbreekt

Met legaliseren duidt Elshof op het nog altijd openliggende vraagstuk van de PAS-melders. Ook wil LTO een beter systeem voor de stikstofregistratie. “Het kan niet zo zijn dat in dit cruciale dossier de stikstofruimte in twaalf provincies en in Den Haag in losse spreadsheets wordt bijgehouden,” aldus LTO. Eerder stuurden een aantal boerenorganisaties al een brandbrief naar het ministerie met de vraag om een oplossing voor de PAS-melders.

Ten slotte zegt LTO bij te willen dragen aan de benodigde reductie van stikstof, maar dat daarvoor meer geld nodig is. Het gereserveerde bedrag van 1,3 miljard voor de opkoop van bedrijven, vindt LTO en ook Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) te hoog. Liever zien beide belangenclubs dat er meer geld komt voor innovatie om stikstof te reduceren, € 750 miljoen, vragen de organisaties.

FDF: Den Haag laat sector opdraaien voor PAS-debacle

Farmers Defence Force liet eerder al weten op scherp te staan, in aanloop van dit wetsvoorstel. “Het lijkt er onder andere op dat Den Haag de sector de rekening van het PAS-debacle in de maag wil splitsen: de benodigde stikstofruimte moeten we zelf maar zien te vinden voor de PAS-melders.”

De actieboeren hebben nog altijd weinig vertrouwen in Schouten. Op de Facebook-pagina van Farmers Defence Force vraagt FDF-vlogger Rene Staal zich af waar het ministerie de benodigde € 6 miljard vandaan haalt. Hij wijst erop dat de plannen van het Landbouw Collectief, zoals vorig jaar november gepresenteerd, de helft goedkoper waren. Het benodigde budget uit dat plan is € 2,9 miljard.

NMV: voorgestelde maatregelen maken sector kapot

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zegt nog steeds niet te weten waar de melkveehouders nu aan toe zijn. De Kamerbrief geeft te weinig duidelijkheid, vindt NMV. De vakbond hekelt dat eerder gerealiseerde ammoniakreductie door de sector niet wordt meegenomen in de huidige plannen. “De maatregelen die nu voorgesteld worden, maken de sector kapot. De natuur wordt verkozen boven de productie van voedsel”, vindt NMV. De organisatie noemt dit ‘een historische vergissing’ en het voorstel ‘voer voor juristen’.

MOB: voorstel ecologische gezien drama

Dat is de Mobilisation for the Environment (MOB) met NMV eens. De milieuorganisatie noemt het voorstel ‘ecologisch gezien een drama en juridisch gezien boterzacht’.

Beheer
WP Admin