Loonsverhoging in zuivelsector

22-09 | |
Foto: Twan Wiersma
Foto: Twan Wiersma

Werknemers in de zuivelsector krijgen een loonsverhoging van 2,5% per 1 juli 2021 en een verhoging van nogmaals 2,5% per 1 januari 2022.

Daarnaast is aanvullend een verhoging van 0,5% afgesproken. Over de invulling hiervan volgt nog overleg tussen werkgevers en vakbonden. Daarbij ontvangen zuivelwerknemers een eenmalige uitkering van € 500 bruto op basis van een fulltime dienstverband. Dat meldt de Nederlandse Zuivelorganisatie naar aanleiding van een akkoord met de drie vakbonden FNV, CNV en De Unie over de nieuwe reguliere cao’s en de pensioen-cao voor de zuivelsector.

Pensioen

Ook over het pensioen zijn nieuwe afspraken gemaakt. Deze gaan onder andere over de indexatie van de opgebouwde pensioenen en verhoging van de premie in de bedrijfstakpensioenregeling. Het doel van de afspraken in de pensioen-cao is om een meer evenwichtige verdeling van de financiële middelen te realiseren. De reguliere zuivelcao’s hebben een looptijd van 2 jaar. De pensioen-cao heeft een looptijd van 5 jaar. De cao’s gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021.

Uitgebreide marktinformatie over zuivel(producten) en melkprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Willem Veldman
Meer overBeheer