Lot stikstofwet ligt bij Senaat

05-12-2019 | |

Het is op dit moment onzeker of de Eerste Kamer kan instemmen met de Spoedwet aanpak stikstof.

De wet werd op woensdag 4 december door de Tweede Kamer aangenomen met steun van de vier coalitiepartijen, het lid Van Haga, SGP en 50Plus. De politieke steun in de Tweede Kamer is in de Eerste Kamer goed voor 36 zetels, te weinig om een meerderheid (38 zetels) te halen. Daarmee hangt de invoering van de spoedwet vooralsnog aan een zijden draad.

Nog geen goed plan voor natuurherstel

Tot donderdag 5 december was de vraag hoe de PvdA zich zou opstellen bij de stemmingen. Kamerlid William Moorlag en zijn fractie lieten uiteindelijk zwaar wegen dat de minister nog geen goed plan heeft voor natuurherstel en daar ook geen structureel geld voor beschikbaar heeft. De minister zal daarover binnenkort wel met een nadere brief aan de Eerste Kamer komen. Mocht de PvdA in de Eerste Kamer de wet alsnog steunen na de toelichting van de minister, dan heeft de wet ook daar een meerderheid. Het is nog onzeker of de wet al dit jaar in de senaat wordt behandeld.

Wijzigingen in wetsvoorstel

De Tweede Kamer bracht donderdag een aantal wijzigingen aan in het wetsvoorstel. Eén daarvan is dat er geen maatregelen kunnen komen zonder die eerst aan het parlement voor te leggen. De Kamer wil niet dat er een verplichting kan komen om synthetische middelen aan veevoer toe te voegen, met het doel de stikstofuitstoot te verkleinen. SGP‘er Roelof Bisschop had op die wijziging aangedrongen.

Een voorstel van CDA en VVD over voermaatregelen is aangenomen. Daarin wordt voorgesteld om de voermaatregelen zodanig in te richten, dat meer nadruk wordt gelegd op het bereiken van het doel om minder stikstof uit te stoten en geen nadruk op de manier waarop dat moet gebeuren.

De Kamer regelde ook dat voermaatregelen alleen mogen worden ingevoerd als er geen significante gevolgen zijn voor diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en afzetbelangen.

Voorstellen van Landbouw Collectief

De Kamer zegt in overgrote meerderheid dat de voorstellen van het Landbouw Collectief serieus moeten worden genomen, ‘met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden’.

Motie van Moorlag

Een motie van PvdA‘er William Moorlag om met een aanvullend langjarig pakket aan natuurherstelmaatregelen te komen, werd eveneens door een meerderheid van de Kamer ondersteund. Een wetswijziging van die strekking kreeg geen steun.

PVV-noodwet

De PVV-noodwet kreeg alleen de stemmen van PVV en Forum voor Democratie. In de wet werd een half jaar de mogelijkheid geboden om activiteiten zonder Natuurbeschermingswetvergunning toe te staan na het doen van een melding.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer