Loterij zonder nieten

Na het Ierse Glanbia en het Franse Sodiaal komt nu de Duitse zuivelreus DMK met een vaste prijs voor een deel van de melk, gebaseerd op termijnmarktprijzen.

De DMK-leveranciers kunnen zo voor maximaal 30% van hun verwachte melkproductie voor een jaar lang hun melkprijs vastzetten. Zonder kosten, zonder stellen van een depot om prijsschommelingen op te vangen. De veehouder die ‘ja’ zegt tegen zo’n vaste prijs productie kan er prijsfluctuaties deels mee afdekken. Dat geeft meer rust in de tent, met name voor financieel minder krachtige en minder renderende bedrijven. Juist die hebben belang bij afdekken van risico op lage prijzen.

Afdekken van prijsstijgingen

Rechtstreekse toegang tot de termijnmarkt of bijvoorbeeld via de Milk Trading Company van DLV vraagt veel liquide middelen voor afdekken van prijsstijgingen boven de afgesloten prijs. Stel dat die op 32 cent per kilo ligt, en er is 500.000 kilo jaarproductie afgedekt. Als de marktprijs dan 36 cent is, moet er 4 cent x 500.000 kilo = € 20.000 op tafel worden gelegd ter dekking. En juist die ruimte is bij de zwakkere broeders niet aanwezig.

Risico ligt op de loer

Het wegvallen van kosten en stellen van zekerheid is dé plus van wat DMK presenteert. Voor de melkveehouder is het daarmee een loterij zonder nieten. Tenminste, als hij deels in wil zetten op verliesontwijking in plaats van te gokken op winstmaximalisatie.

Voor DMK ligt wel een risico op de loer. Als 30% van zijn ruim 7 miljard kilo melk deelneemt, ruim 2 miljard kilo melk dus, stijgt de liquiditeitsbehoefte sterk, met name in een snel opgaande melkmarkt. Dan kan zo maar € 100 miljoen extra aan liquide middelen over moeten gaan naar de tegenpartijen in de termijnhandel.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.