Doorgaan naar artikel

LTO: corona mag boer niet onevenredig treffen

Foto: ANP

Foto: ANP

De boer mag in de coronacrisis niet onevenredig hard getroffen worden, vindt LTO Nederland. De boer is in de keten vaak prijsnemer en het is goed dat het kabinet daar aandacht voor heeft in het crisispakket.

Dat schrijft de belangenbehartiger in een reactie op de maatregelen. De maatregelen van het kabinet sluiten aan op de wensen die LTO Nederland en andere werkgevers- en werknemersorganisaties de afgelopen dagen deelden. Het is goed dat het kabinet oog heeft voor de positie van de boer en tuinder. Het doel moet zijn om (agrarische) bedrijven die met gigantische omzetverliezen te maken hebben in de benen te houden. Een passende compensatieregeling vindt LTO ‘onontbeerlijk’.

Concrete uitwerking

LTO ziet dat het kabinet veel van hun wensen heeft overgenomen, zoals de verruiming van de Borgstellingsregeling en de maatregelen om de liquiditeit van bedrijven in de benen te houden. “Het is nu zaak dat de steun ook zo snel mogelijk op de goede plek komt – de concrete uitwerking is ontzettend belangrijk,” laat Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, in het bericht optekenen. “Deze crisis zal voor niemand gemakkelijk worden.”

Redelijk zijn in prijsonderhandelingen

LTO onderschrijft de oproep van het kabinet van de ketenpartijen om redelijk te zijn in de prijsonderhandelingen, zodat de boer niet het hardst geraakt wordt door de crisis. Expliciet noemt het kabinet het voorbeeld van Aldi Duitsland om juist in deze onzekere tijden een hogere prijs voor melk aan leveranciers te betalen, hetgeen in Nederland navolging verdient. Breder geldt dat het bedrijfsleven coulance kan betrachten bij het innen van rekeningen van getroffen partijen en sectoren.

Beschikbaarheid voldoende arbeid

LTO waarschuwt dat de beschikbaarheid van voldoende arbeid voor de oogst en teelt van dit seizoen een prioriteit moet zijn. De organisatie is momenteel bezig met inventariseren onder agrarische werkgevers.De signalen zijn zorgwekkend, zeker nu verschillende Europese landen reisbeperkingen opleggen. LTO Nederland roept het kabinet op om zich, ook in Europees verband, hard te maken voor vrij verkeer van personen die cruciaal zijn voor de voedselvoorziening.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin