Skip to content

LTO: duidelijke regels voor afspraken over duurzaamheid

Updated on:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Foto: ANP

Foto: ANP

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet volgens LTO duidelijk maken welke criteria er zijn voor het maken van duurzaamheidsafspraken tussen boeren onderling en hun afnemers.

LTO Nederland stelt in een reactie op de de concept-leidraad Duurzaamheidsafspraken van ACM dat niet altijd precies valt te berekenen wat de voor- en nadelen zijn van een afspraak. De ACM moet duidelijk maken op welke manier zo’n afspraak moet worden beoordeeld, om ondernemers meer houvast te geven.

Afspraken maken over duurzame productie

Het is de bedoeling dat leveranciers en afnemers afspraken mogen maken over duurzame productie. De consument moet uiteindelijk een hogere prijs betalen voor duurzamere producten. LTO vindt dat boeren en tuinders recht hebben op een eerlijke beloning en dat eisen op gebied van duurzaamheid niet ten koste mogen gaan van de marges van de primaire producent.

“De praktijk blijkt lastig”, stelt LTO. “In gesprekken binnen ketens en andere partijen in de sector wordt mededinging genoemd als een belemmerende factor. Ook ervaringen uit het verleden – zoals de Kip van Morgen – laten zien dat dit soort breed gedragen initiatieven stranden op de mededingingsregels.” De leidraad van ACM is bedoeld om daar een oplossing voor te bieden.

Leidraad moet ‘Brussel-proof’ zijn

In een reactie op de leidraad zegt LTO dat het van belang is dat een brede definitie van duurzaamheid wordt vastgesteld, waarbij ook biodiversiteit wordt inbegrepen. Tegelijk moet ook worden gelet op de internationale aspecten. De leidraad moet ‘Brussel-proof’ zijn. “Brussel moet initiatieven dus niet kunnen blokkeren. Het is belangrijk dat samenwerking voor duurzaamheid ook in Europa mogelijk is. Kosten voor duurzamere productie moeten niet alleen door Nederland gedragen worden, maar ook Europees”, stelt LTO.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin