LTO: € 750 miljoen voor innovatie in plaats van opkoop

Om de stikstofbelasting te verminderen, moet meer worden ingezet op innovatie en investeringen en moet minder geld worden besteed aan de opkoop van bedrijven.

Dat stellen LTO Nederland en de Producentenorganisatie Varkenshouderij in een brief aan de Tweede Kamer. Het LTO-bestuur haalt in de brief een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving aan, waar uit blijkt dat de opkoop van bedrijven naar verhouding weinig stikstofwinst oplevert per uitgegeven euro.

Wil Meulenbroeks, voorzitter LTO-vakgroep Melkveehouderij. - Foto: Bert Jansen
Wil Meulenbroeks, voorzitter LTO-vakgroep Melkveehouderij. - Foto: Bert Jansen

Stimuleren investeringen en innovaties

“Heel concreet vragen we: stel op zeer korte termijn alles in het werk om per direct minimaal € 750 miljoen van sanering om te buigen naar het stimuleren van investeringen en innovaties op de veehouderijen”, aldus Wil Meulenbroeks (voorzitter vakgroep Melkveehouderij), Erik Hubers (voorzitter vakgroep Pluimveehouderij), Linda Jansen (Producentenorganisatie Varkenshouderij) en Trienke Elshof (portefeuillehouder Gezonde Omgeving).

Niet alleen focussen op stoppers

Het kabinet heeft € 1,3 miljard beschikbaar voor de opkoop en sanering van bedrijven in het kader van de stikstofproblematiek. In de Tweede Kamer hebben met name VVD en CDA steeds bepleit om bij de oplossing van de stikstofproblematiek niet alleen te focussen op de stoppers. Regeringspartij D66 wil juist de omvang van de veestapel verkleinen, onder andere door de opkoop van bedrijven.

Stikstofeffectiviteit

De ‘stikstofeffectiviteit’ van de opkoop van bedrijven hangt vooral af van de belasting die een opgekocht bedrijf veroorzaakt op nabijgelegen Natura2000-gebieden. Bedrijven die op grotere afstand liggen, dragen naar verhouding veel minder bij aan de stikstofneerslag. Aanpassing van de landbouwbegroting kan in november politiek worden afgehamerd, als de begroting in de Tweede Kamer wordt behandeld.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.