LTO en Aedes: maak vaart met asbestregeling

Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

LTO en de vereniging voor woningcorporaties Aedes willen dat de regels voor asbestsanering op korte termijn aangepast worden.

Er is behoefte aan een asbeststelsel dat betaalbaar, realistisch en risicoreducerend is. Dat stellen LTO en Aedes in een brief aan de Tweede kamer. Aanleiding voor de oproep van LTO en Aedes zijn de Algemene Overleggen over de leefomgeving en gezond & veilig werken die donderdag 20 februari plaatsvinden.

Onnodige voorzichtigheid werkt prijsopdrijvend

Onnodige voorzichtigheid bij het verwijderen van asbest is prijsopdrijvend, vinden LTO en Aedes. Goede bescherming moet wel voorop staan, maar het moet niet overdreven worden. Een lager ingeschaalde risicoklasse brengt een lagere kostprijs met zich mee. Wet- en regelgeving moeten in verhouding staan met de mogelijke risico‘s, moeten zorgen voor betaalbaarheid en moeten innovatieve werkmethode stimuleren.

Missers in voorgestelde aanpak

Volgens LTO en Aedes missen in de voorgestelde aanpak de risicogerichte benadering en de ruimte voor innovatie. Belangrijker is de ontbrekende regie vanuit de overheid om het opruimen van asbest veilig, betaalbaar en sneller uit te laten voeren. Daarom ondertekenen beide partijen de samenwerkingsverklaring voor versnelde asbestverwijdering niet.

Subsidiepot is leeg

Boeren en woningcorporaties krijgen nu geen subsidie omdat de subsidiepot leeg is. LTO en Aedes pleiten voor een vergoeding voor eigenaren die al voorbereidingen getroffen hebben voor asbestverwijdering.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer